Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 3. LISTEN AND READ | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 3: At home – Ở nhà

LISTEN AND READ ( Trả lời câu hỏi trang 27-28 SGK Tiếng Anh 8)

Click vào đây để nghe:

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 3. LISTEN AND READ | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

 

Nam: Hello.

Mrs. Vui: Nam, it’s Mom.

Nam: Hi, Mom.

Mrs. Vui: I’m going to be home late tonight.

               I have to go and visit Grandma after work.

Nam: What time will you be home?

Mrs. Vui: I’ll be home after dinner.

               I’m sorry, but you’ll have to cook dinner yourself.

Nam: All right. 

Mrs. Vui: There’s rice in the cupboard, but you ought to go to the market yourself and buy some fish and vegetables. The steamer is under the sink, between the saucepan and the frying pan. The rice cooker is beside the stove.

Nam: OK. Give my love to Grandma.

Mrs. Vui: I will. Oh, I almost forgot. Can you call Aunt Chi, please? Ask her to meet me at Grandma’s house.

Nam: No problem. Bye, Mom.

Mrs. Vui: Bye.

Hướng dẫn dịch:

Nam: Xin chào.

Bà Vui: Mẹ đây Nam.

Nam: Chào mẹ.

Bà Vui: Tối nay mẹ sẽ về muộn. Mẹ phải đi thăm bà sau khi tan sở.

Nam: Mấy giờ thì mẹ về?

Bà Vui: Sau bữa cơm tối mẹ sẽ về. Mẹ lấy làm tiếc, nhưng mà con phải tự nấu cơm tối cho mình nhé.

Nam: Con nấu được mà.

Bà Vui: Có gạo trong tủ thức ăn ấy nhưng con phải tự đi chợ mua một ít cá và rau quả nhé. Nồi hấp ở dưới bồn rửa, ở giữa cái xoong và cái chảo rán. Nồi cơm điện ở bên canh lò nấu.

Nam: Dạ. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm bà nhé.

Bà Vui: Mẹ sẽ chuyển lời con. Ô! chút nữa thì mẹ quên. Con gọi điện cho dì Chi nhé. Hãy nói dì đến gặp mẹ ở nhà bà.

Nam: Không thành vấn đề. Chào mẹ.

Bà Vui: Chào con.

1. Practice the dialogue with a partner./ (Em hãy luyện hội thoại với bạn em.)

2. Read the dialogue again. Complete the list of the things Nam has to do./ (Hãy đọc lại hội thoại và viết ra những việc Nam phải làm.)

Lời giải:

– cook the dinner

– go to the market to buy fish and vegetables

– call Aunt Chi and ask her to meet his mother at his Grandma’s house.

Hướng dẫn dịch:

– nấu bữa tối

– đi chợ để mua cá và rau

– gọi cho dì Chi và nhắn dì gặp mẹ tại nhà của bà.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 3. At home – Ở nhà

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button