Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 4. READ | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta

READ (Trả lời câu hỏi trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8)

Click vào đây để nghe:

 

The Lost Shoe

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 4. READ | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut’s mother made new clothes for her, but poor Little Pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.

As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea. and the prince immediately fell in love with her.

Hướng dẫn dịch:

Chiếc giày bị đánh rơi

Ngày xưa có một người nông dân nghèo có một cô con gái tên là Little Pea. Sau khi vợ qua đời, người nông dân lấy vợ khác. Người vợ mới của ông có một cô con gái tên là Stout Nut. Bà vợ mới đối xử với Little Pea rất độc ác. Suốt ngày, Little Pea phải làm công việc nhà. Việc này khiến cho cha của Little Pea rất buồn phiền. Ít lâu sau ông đã qua đời vì quá đau lòng.

Mùa hè đến rồi đi. Vào mùa thu, làng mở lễ hội tạ mùa. Năm đó người người đều rất nô nức bởi vì hoàng tử muốn kén vợ ở làng này. Mẹ của Stout Nut may nhiều áo quần mới cho cô. Nhưng bà ta không đoái hoài gì đến Little Pea đáng thương.

Thế nhưng, trước khi lễ hội bắt đầu, một bà tiên hiện ra và dùng phép thuật biến áo quần rách tà tơi của Little Pea thành áo quần đẹp.

Khi Little Pea đến lễ hội, cô đánh rơi mội chiếc giày. Khi hoàng tử nhìn thấy chiếc giày, chàng quyết cưới cho được cô gái chủ nhân của chiếc giày về làm vợ. Dĩ nhiên chiếc giày vừa khít chân Little Pea và thế là hoàng từ đem lòng yêu cô ngay.

1. Complete the sentences with words from the story. / (Hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuyện. )

a) Little Pea’s father was a ________.

b) Little Pea’s mother________when she was young.

c) Little Pea________ to dothe housework all day after her father got married________ .

d) The prince wanted to________ a girl from Little Pea’s village.

e) Stout Nut’s mother did not make ________   ________ for Little Pea.

f) The prince found Little Pea’s________ shoe.

Lời giải:

Little Pea’s father was a farmer.

b Little Pea’s mother died when he was young.

Little Pea hadto do the housework all day after her father got married again.

The prince wanted to marry/ choosea girl from Little Pea’s village.

Stout Nut’s mother did not make new clothesfor Little Pea.

The prince found Little Pea’slostshoe.

Hướng dẫn dịch:

Cha của Little Pea là một người nông dân.

b Mẹ của Little Pea qua đời khi cô còn bé.

Little Pea phải làm việc nhà cả ngày sau khi cha cô kết hôn lần nữa.

Hoàng tử muốn kết hôn với một cô gái từ làng của Little Pea.

Mẹ của Stout Nut không may quần áo mới cho Little Pea.

Hoàng tử tìm thấy chiếc giày bị mất của Little Pea.

2. Answer the questions. Write the answers in your exercise book. / (Hỏi và trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của em. )

a) Who was Little Pea?

b) What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day?

c) How did Little Pea get her new clothes?

d) Who did the prince decide to marry?

e) Is this a true story? How do you know?

Lời giải:

Little Pea was a poor farmer’s daughter.

Stout Nut’s mother made Little Pea do the chores all day.

A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.

The prince decided to marry the girl who owned the shoe.

No, this isn’t a true story. This is a folktale.

Hướng dẫn dịch:

Little Pea là con gái của một người nông dân nghèo.

Mẹ của Stout Nut bắt Little Pea làm việc nhà cả ngày.

Một nàng tiên đã biến quần áo rách tả tơi của cô ấy thành quần áo đẹp.

Hoàng tử quyết định kết hôn với cô gái chủ nhân của chiếc giày.

Không, đây không phải là một câu chuyện có thật. Đây là một câu chuyện cổ tích dân gian.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 4. Our past – Quá khứ của chúng ta

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button