Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 5. LISTEN | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 5: Study Habits – Thói quen học tập

LISTEN (Trả lời câu hỏi trang 48 SGK Tiếng Anh 8)

Listen to the dialogue and complete the report card./ (Hãy nghe hội thoại sau và hoàn thành phiếu điểm)

Click vào đây để nghe:

 

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 5. LISTEN | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Bài viết gần đây

Lời giải:

(1) 87               (5) A

(2) 5                 (6) A

(3) S                 (7) B

(4) C                       

Hướng dẫn dịch:

Họ tên: Sarah Chen

Lớp: 8C

Số ngày có mặt: 87

Mức độ tham gia: S

Nghe: C                   Speaking: A

Môn học: Tiếng Anh

Giai đoạn: Học kỳ 1

Số ngày vắng: 5

Mức độ hợp tác: S

Đọc: A                   Viết: B

A = Giỏi           B = khá            C = Trung bình          D = Kém

F = Trượt         S = Đạt             U = Không đạt

Nhận xét: Em nói tiếng Anh rất tốt. Tuy nhiên, em cần cải thiện kỹ năng nghe của mình.

Chữ ký của giáo viên:                                               Chữ ký của phụ huynh:

           Miss. Blake                                                                Mrs. Chen

Ngày: 17 tháng 2 năm 2003

Audio script:

Miss. Lien: Good evening, Mr. Lam and Mrs. Linh.

Mr. Lam: Thank you.

Miss Lien: I’m pleased to tell you that Nga has worked very hard this year and her grades are very good.

Mrs. Linh: I’m so pleased to hear that.

Miss. Lien: She missed 5 days of school due to sickness but an attendance of 87 days for the whole term is acceptable. Both her participation and cooperation are satisfactory. So, there’re no problems there.

Mrs. Linh: How is she doing in English?

Miss. Lien: Her speaking and reading are excellent and her writing is good. If she works a bit harder on her writing skills, she should get an A for writing next term.

Mrs. Linh: How about comprehension?

Miss. Lien: I’m afraid she’s not very good at that. I gave her a C.

Mrs. Linh: How can we help her improve?

Miss. Lien: Get her to watch English TV if possible, and encourage her to listen to English radio programs. Also, I have some cassettes here which you can borrow.

Mr. Lam: Thank you very much, Miss Lien. We really appreciate your help.

Hướng dẫn dịch:

Cô Liên: Buổi tối tốt lành, anh Lâm và chị Linh.

Ông Lâm: Cảm ơn cô.

Cô Liên: Tôi vui mừng nói với anh chị rằng Nga đã học tập rất chăm chỉ trong năm nay và điểm số của em ấy rất tốt.

Bà Linh: Tôi rất vui khi nghe điều đó.

Cô Liên: Em ấy đã nghỉ học 5 ngày vì bị ốm nhưng đi học 87 ngày cho toàn bộ học kỳ vẫn được chấp nhận. Cả sự tham gia và hợp tác của em ấy đều đạt yêu cầu. Vì vậy, không có vấn đề gì ở đây.

Bà Linh: Con gái tôi học môn tiếng Anh như thế nào?

Cô Liên: Khả năng nói và đọc của em ấy rất xuất sắc và khả năng viết của em ấy rất tốt. Nếu em ấy học hành chăm chỉ hơn một chút về kỹ năng viết của mình, em ấy sẽ nhận được điểm A trong kỳ tới.

Bà Linh: Còn nghe hiểu thì sao hả cô?

Cô Liên: Tôi e rằng em ấy học chưa tốt lắm. Tôi đã cho em ấy điểm C.

Bà Linh: Làm thế nào để chúng ta có thể giúp em ấy cải thiện?

Cô Liên: Cho em ấy xem các chương trình tiếng Anh trên tivi nếu có thể, và khuyến khích cô ấy nghe các chương trình phát thanh tiếng Anh. Ngoài ra, tôi có một số băng cassette ở đây mà anh chị có thể mượn.

Ông Lâm: Cảm ơn cô rất nhiều, cô Liên. Chúng tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của cô.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 5. Study habits – Thói quen học tập

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button