Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 5. Skills 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Reading

1. Below are pictures from websites …(Dưới đây là những bức hình từ các trang web về các lễ hội ở Việt Nam. Trả lời những câu hỏi sau theo nhóm.)

1. What are the people doing in each picture? (Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?)

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 5. Skills 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

=> They are doing worshipping ceremony.

2. Who do people worship at the Hung King Temple Festival? (Mọi người thờ cúng ai ở Lễ hội đền Hùng?)

=> Hung King.

3.Who do people worship at the Huong Pagoda Festival? (Mọi người thờ cúng ai ở lễ hội chùa Hương?)

=> Buddha.

2. Now read the information about …(Bây giờ đọc thông tin về những lễ hội này để kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch tại Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức để thờ cúng các vua Hùng là những người đã có công dựng nước và là những vị vua đầu tiên của đất nước. Lễ hội có đám rước từ chân núi Nghĩa Linh đến Đền Thượng trên đỉnh núi. Ở đây có nghi lễ dâng hương với những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, và mâm ngũ quả dâng lên các vua Hùng. Ngoài ra, cũng có nhiều hoạt động vui chơi như đánh đu trên những cái đu bằng tre, múa lân, đấu vật, và trình diễn hát xoan.

B Lễ hội Phật giáo được tổ chức hàng năm và kéo dài trong 3 tháng từ tháng Giêng đến tháng Ba Âm lịch. Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp các tỉnh thành và từ nước ngoài đều tham gia vào đám rước, và làm lễ vật như hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa. Ngoài các nghi lễ ra, người ta còn tham gia những hoạt động khác như leo núi, khám phá hang động, chụp hình những cảnh đẹp.

3. Find words/ phrases in the …(Tìm những từ/cụm từ trong đoạn văn có ý nghĩa tương tự như những từ hoặc cụm từ này.)

Lời giải :

1. kings = emperors: vua

2. includes as an important part of something = features: là nét đặc biệt của …

3. interesting, full of fun = joyful: thú vị

4. from abroad = from overseas: nước ngoài

5. going for a long walk = hiking: leo

6. natural surroundings = scenery: cảnh thiên nhiên

4. Read the information again …(Đọc thông tin lần nữa và trả lời câu hỏi sau.)

1. When does the Hung King Temple Festival take place? (Khi nào lễ hội đền Hùng diễn ra?)

=> The Hung King Temple festival takes place from 8th to 11th day of the third lunar month.

2. What is included in the offerings to the Hung Kings? (Cái gì có trong lễ vật vua Hùng?)

=> Incense, specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays.

3. Why is it joyful to go to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival? (Tại sao thật thú vị khi đến Lễ hội đền Hùng?)

=> Because there are many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

4. What do people do to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival? (Người ta làm gì để thờ cúng Đức Phật ở lễ hội Chùa Hương?)

=> People join the procession and make offerings of incense, flower, fruit and candles.

5.Which of the activities at the Huong Pagoda Festival do you like most? (Những hoạt động nào ở lễ hội Chùa Hương mà bạn thích nhất?)

=> Exploring caves and hiking the moutain

Speaking

5.a Work in pairs. Your teacher is … (Thực hành theo cặp. Giáo viên của bạn đang tổ chức một chuyến đi. Bạn có 2 lựa chọn: đến Chùa Hương hoặc đến Đền Hùng. Bạn phải quyết định:)

Lời giải :

1. Which place do you prefer to go to? Explain your choice.

   – I prefer to go to Huong Pagoda because I really want to visit and take some picture in Huong Tich cave. How about you?

 – I prefer to go to Hung King Temple because there are many joyful activities such as: bamboo swings, lion dance, wrestling and xoan singing performances

2. What things should you take with you? Why?

   – I think we should take a bottle of water because we may be thirsty when we hike the mountain

   – In my opinion, we must bring fruits to make five-fruit for worshiping Hung Kings.

   – I think we should bring snacks because the chidren love to eat it

   – I think flowers are very necessary because we need to offer Hung King

   – Incense is required because we have to burn incense for Buddha when we go to the pagoda

   – I think that i’ll take a camera because my parents want me to take some photos for them

   – We need to bring trainers because i can’t climb to the moutain without it

   – I think we should also bring an umbrella because the weather may be sunny or rainny

Các bạn có thể dựa vào các ý trên để tạo thành đoạn hội thoại.

b. Now report your decisions to …(Bây giờ báo cáo lại quyết định của bạn trước lớp. Địa điểm nào nổi tiếng hơn và tại sao ?)

Tùy vào ý bạn lựa chọn ở phần a1 để báo cáo.

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 5. Festivals in Viet Nam

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button