Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 6. Communication | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 6: Folk tales

Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1.a Look at pictures. Then put the … (Nhìn vào các bức tranh. Sau đó sắp xếp theo thứ tự các phần của câu chuyện cổ tích.)

Lời giải và Hướng dẫn dịch:

1 – h

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 6. Communication | Giải Tiếng Anh 8 mới

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sống trong một khu rừng. Một ngày nọ, cô bé đi thăm bà

2 – a

Khi cô bé đang hái hoa ben đường, cô ấy gặp một con sói gian ác. Nó hỏi “Cô đang đi đâu thế?”. Cô bé đáp: “Tôi đang đi thăm bà của tôi.”

3 – e

Vì vậy con sói lập một kế hoạch. Nó chạy đến nhà bà cô bé và nuốt bà vào bụng. Nó đi vào giường bà.

4 – f

Một lúc sau, cô bé quàng khăn đỏ đến nhà bà. Cô bé nhìn vào con sói và hỏi “Bà ơi,, sao mắt của bà to thế ?!, nó trả lời “Để nhìn cháu rõ hơn đấy!”.

5 – d

Sau đó cô bé lại hỏi: “Bà ơi, sao tai của bà to thế!”, nó trả lời: “Để nghe cháu rõ hơn đấy!”.

6 – c

Cuối cùng cô ấy nói: “Bà ơi, sao răng của bà to thế!”, con sói gào lên: “Để ăn cháu dễ hơn đấy đấy”.

7 – b

Bác tiều phu đang làm việc trong rừng. Bác nghe thấy tiếng hét lớn nên xông vào nhà.

8 – g

Bác ấy đánh vào đầu con sói. Con sói mở to miệng ra và la hét và người bà nhảy ra. Con sói chạy đi khỏi

b. Work in pairs. Compare your answers with …(Làm việc theo cặp. So sánh câu trả lời của cậu với của cậu khác. Thảo luận về sự khác nhau.)

Các cậu tự so sánh, tìm ra điểm khác nhau và thảo luận nhé.

2. Work in groups. In turn, retell …(Thực hành theo nhóm. Lần lượt kể lại câu chuyện cổ tích này cho các thành viên trong nhóm bằng từ ngữ của chính cậu. Chọn người kể chuyện hay nhắt trong nhóm.)

Lời giải :

Once upon a time, there is a little girl called “Little Red Riding Hood”. One day, her mother gave her a basket for her sick gradma living in the woods. When she was picking up flowers in the side of the road, A Wolf appeared and asked her where she was going and she told him that she was going to her gradmother’s house; So he ran ahead of her. When Little Red Riding Hood got to her grandma’s house, the wolf had already arrived and eaten her grandmother, however Red Riding Hood didn’t know about this and entered. She saw her grandma she thought something was odd because her grandmother looked strange. That is when the wolf ate her as well! Luckily, a woodcutter heard the scream and ran the house to save Little Red Riding Hood and her grandma. Finally, the wolf ran away into the forest.

3. Work in groups. Discuss and write …(Thực hành theo nhóm. Thảo luận và viết một cái kết cho câu chuyện cổ tích này. Chia sẻ kết quả với các nhóm khác.)

Lời giải :

After ran away in the forest, the wolf was attacked by a tiger and then it died. The Little Red Riding Hood and her grandma thanked to the woodcutter and then they had dinner together. Little Red Riding Hood had a valuable lesson about precaution with strangers. She decided to live with her grandma to protect and take care of her grandma.

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 6. Folk tales

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button