Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 8. Communication | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 8: English speaking countries

Communication (phần 1-3 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Do the quiz and choose …(Giải câu đố và chọn câu trả lời đúng.)

Lời giải:

1. C

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 8. Communication | Giải Tiếng Anh 8 mới

2. A

3. C

4. B

5. B

6. B

7. C

8. A

9. A

10. A

Hướng dẫn dịch:

1. ………… đều được bao quanh bởi biển.

A. Vương quốc Anh và Mĩ

B. Canada và New Zealand

C. Úc và New Zealand

D. Mỹ và Úc

2. Trong số các quốc gia này, …………. là quốc gia trẻ nhất.

A. Úc         B. Canada

C. Mĩ         D. Vương quốc Anh

3. Thủ đô của New Zealand là ……………….. .

A. Canada         B. Thủ đô Washington

C. Wellington         D. Ottawa

4. ………….. đa dạng nhất về địa lí và khí hậu.

A. Canada         B. Mĩ

C. Vương quốc Anh         D. New Zealand

5. Thác Niagara là thác nước biểu trượng ở …………

A. Wales         B. Canada

C. Anh         D. Úc

6. …………… gần Bắc Cực nhất.

A. Mĩ         B. Canada

C. New Zealand         D. Úc

7. Hình nào bên dưới minh họa cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau?

A. chạm ngón chân         B. chạm trán

C. chạm mũi         D. chạm tay

8. Váy là trang phục truyền thống cho ……………

A. đàn ông Scotland         B. người Maori ở New Zealand

C. người Mĩ         D. người bản địa ở Châu Úc

9. Động vật này, ………… là biểu tượng của nước Úc.

A. chuột túi         B. gấu túi

C. thỏ         D. đà điểu

10. ……………. nằm ở London.

A. Quảng trường Trafalgar

B. Quảng trường Thời đại

C. Tháp Sky

D. Khối đá Ayers

2. Write the names of the …(Viết tên của các quốc gia bên cạnh các thông tin sau.)

Thông tin

Quốc gia

1. Nó có 50 bang.

Mỹ

2. Nó có dân số ít nhất.

New Zealand

3. Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.

Vương quốc Anh

4. Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Nam Cực.

Canada

5. Nó vừa là một nước vừa là một lục địa.

Úc

3. GAME:HOW MUCH DO YOU KNOW …(Trò chơi: Bạn biết bao nhiêu về một quốc gia?)

a. Work in groups. Choose a country …(Thực hành theo nhóm. Chọn một quốc gia và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó càng tốt. Chuẩn bị một bài giói thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói ra tên quốc gia.)

– This country is in the east of Asia. It has the 3rd big economy in the world. Its capital is Tokyo.

=> Japan

– This country is a federal constitutional republic of 50 states and 1 federal district. It is the third largest country in the world. Its capital is Washington DC

=> United States of America,

Hướng dẫn dịch:

Đất nước này nằm ở phía đông châu Á. Nó có nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới. Thủ đô của nó là Tokyo.

=> Nhật Bản

– Quốc gia này là một nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang và 1 quận liên bang. Đây là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới. Thủ đô của nó là Washington DC

=> Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

b. Each group then presents their introduction …(Mỗi nhóm sau đó trình bày bài giới thiệu trước lớp. Lớp sẽ….)

Lời giải:

Good morning everyone,

Today we will present about a country called “the land of the rising sun”. It is located in Easten of Asia. It located on the eastern edge of Pacific. This country has the 3rd big economy in the world. It mainly in temperate areas with four distinct seasons, but with a different climate along the length of the country. It is the world’s largest metropolis. Its capital is Tokyo. The famous natural wonders in this country are Phu Si moutain, Nachi waterfall,… Its national flag is a white flag with a red circle in the middle. There is held “Sakura fesival” in the spring that attract so many tourist to visit.

That’s all our presentation. Thank you for listening

Can you guess what country that we have talked about?

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 8. English speaking countries

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button