Lịch SửLớp 11

Soạn Bài 1 trang 52 sgk Lịch Sử 11

Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Bài 1 trang 52 sgk Lịch Sử 11

Vì sao năm 1917 ở nước Nga diễn ra 2 cuộc cách mạng?

Bạn đang xem: Soạn Bài 1 trang 52 sgk Lịch Sử 11

Lời giải

– Cách mạng tháng Hai (2/1917) tuy thắng lợi lật đổ chế độ Nga Hoàng nhưng lại dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song cùng tồn tại (Xô Viết đại biểu công nông binh đối lập với chính phủ tư sản lâm thời). Trước tình hình này, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

– Cách mạng tháng Mười (10/1917) do Lê – Nin và Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo, lật đổ được chính phủ tư sản lâm thời, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button