Lớp 11Sinh Học

Soạn Bài 1 trang 55 SGK Sinh 11

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Bài 1 (trang 55 SGK Sinh 11)

Hô hấp ở cây xanh là gì?

Lời giải:

Bạn đang xem: Soạn Bài 1 trang 55 SGK Sinh 11

   * Hô hấp ở thực vật là quá trình ôxi hóa sinh học dưới tác động của enzim. Trong đó nguyên liệu hô hấp là các phân tử hữu cơ (đặc biệt là glucôzơ) bị oxi hóa đến CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng. Năng lượng đó được tích lũy một phần trong ATP, một phần thoát đi dưới dạng nhiệt.

   * Phương trình hô hấp tổng quát:

            C6H12O6+ 6O2 → 6CO2 + 6 H2O + Năng lượng (Nhiệt + ATP)

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button