Lịch SửLớp 11

Soạn Bài 3 trang 153 sgk Lịch Sử 11

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Bài 3 trang 153 sgk Lịch Sử 11

Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo?

Bạn đang xem: Soạn Bài 3 trang 153 sgk Lịch Sử 11

Lời giải

– Các phong trào đều mang tính tự phát, chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế.

– Chưa đề ra được đường lối đấu tranh lâu dài, cụ thể.

– Có nhiều thành phần giai cấp lãnh đạo

– Nguyên nhân chính là do chưa có đường lối cách mạng đúng đắn, thiếu sự lãnh đạo thống nhất của một giai cấp tiên phong, đủ sức tập hợp sức mạnh toàn dân tộc để đưa cách mạng đến thành công. Biểu hiện của nó là phong trào diễn ra lẻ tẻ, không thống nhất và cuối cùng đều thất bại.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button