Lịch SửLớp 10

Soạn sử 10 Bài 19 Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV ngắn nhất

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 20 ngắn nhất: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 10 Bài 19 Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV ngắn nhất

Mục tiêu bài học

– Trình bày được những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

– Phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của những chiến thắng đó.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 10 bài 19 ngắn nhất

Câu hỏi trang 96 Sử 10 Bài 19 ngắn nhất:  Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

Trả lời:

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê là:

– Sự lãnh đạo tài giỏi của Lê Hoàn.

– Tinh thần đoàn kết và ý chí quyết chiến bảo vệ độc lập của quân dân Đại Cồ Việt.

Câu hỏi trang 97 Sử 10 Bài 19 ngắn nhất: Phân tích ý nghĩa của bài thơ Nam quốc sơn hà.

Trả lời:

Ý nghĩa của bài thơ Nam quốc sơn hà:

– Nội dung bài thơ đã vạch rõ ý đồ xâm lăng phi nghĩa của giặc. Khẳng định sự thắng lợi tất yếu của ta

– Vừa cổ vũ mạnh mẽ lòng yêu nước, khích lệ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân ta đồng thời công phá vào tinh thần và ý chí xâm lược của quân Tống. Góp phần làm nên chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý.

⇒ Như một bản tuyên bố đanh thép về chủ quyền quốc gia, nền độc lập của đất nước ta. Có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt.

Câu hỏi trang 99 Sử 10 Bài 19 ngắn nhất:  Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng Đạo.

Trả lời:

Ý nghĩa lời hịch của Trần Hưng Đạo:

– Lời hịch đã thể hiện lòng yêu nước thiết tha, sự căm thù quân xâm lược, tinh thần quyết tâm xả thân vì nước đồng thời khích lệ tướng sĩ hăng hái chiến đấu.

– Có ý nghĩa lớn trong việc động viên tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến và cổ vũ tinh thần đoàn kết toàn dân đánh giặc.

⇒ Góp phần vào chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần.

Câu hỏi trang 99 Sử 10 Bài 19 ngắn nhất:  Tại sao nhân dân thời Trần lại sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước?

Trả lời:

Nhân dân thời Trần lại sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước vì:

– Nhân dân Đại Việt có truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết đánh giặc.

– Chiến thuật dựa vào sức dân đánh giặc của nhà Trần, thực hiện kháng chiến toàn dân được nhà Trần phổ biến rộng rãi, vạch ra chiến thuật kháng chiến rõ ràng, cụ thể cho nhân dân làm theo.

– Nhà Trần rất được lòng dân: Ở đời Trần nhân dân được ấm no hạnh phúc, Vua tôi nhà Trần rất đoàn kết, trên dưới một lòng cứu nước. Nhà Trần còn biết hiệu triệu nhân dân, thể hiện ở việc triệu tập hội nghị Diên Hồng.

Câu hỏi trang 99 Sử 10 Bài 19 ngắn nhất:  Nêu một vài đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn. So sánh với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần.

Trả lời:

Đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Phát triển từ cuộc khởi nghĩa nông dân ở địa phương thành cuộc khởi nghĩa dân tộc kết hợp với kháng chiến chống xâm lược (Xiêm, Thanh) bảo vệ vững chắc độc lập tự chủ của dân tộc.

– Địa bàn lúc đầu chủ yếu ở vùng núi sau đó phát triển và ngày càng được mở rộng.

– Lực lượng: Thu hút được đông đảo nhân dân tham gia đặc biệt là nông dân.

– Hình thức: Chủ yếu dựa vào địa hình đồi núi và sử dụng chiến thuật đánh du kích. Có sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao

– Khởi nghĩa thắng lợi dẫn đến sự ra đời của nhà Lê sơ.

So sánh với cuộc kháng chiến thời Lý – Trần:

– Giống:

+ Đều chống lại kẻ thù mạnh.

+ Lực lượng: Thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

+ Đều giành được thắng lợi vẻ vang và gắn liền với tên tuổi của những vị anh hùng dân tộc.

– Khác:

Kháng chiến thời Lý – Trần

Khởi nghĩa Lam Sơn

Hoàn cảnh

Nước độc lập, hoà bình, nhà nước chăm lo xây dựng đất nước.

Diễn ra trong hoàn cảnh nước ta bị quân Minh đô hộ.

Tính chất

Kháng chiến để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Là cuộc khởi nghĩa nông dân giành lại độc lập dân tộc

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 10 bài 19 ngắn nhất

Bài 1 trang 100 Sử 10 Bài 19 ngắn nhất: Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X – XV.

Trả lời:

Tên cuộc kháng chiến, khởi nghĩa

Chống xâm lược

Thời gian

Người chỉ huy

Kháng chiến chống Tống lần I

Tống

981

Lê Hoàn

Kháng chiến chống Tống lần II

Tống

1075-1077

Lý Thường Kiệt

Ba lần kháng chiến chống Mông-Nguyên

Mông- Nguyên

Lần 1: năm 1258

Lần 2: năm 1285

Lần 3: năm 1287- 1288

Các vua Trần và Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo…

Kháng chiến chống Minh

Minh

1407

Hồ Quý Ly

Khởi nghĩa Lam Sơn

1418- 1427

Lê Lợi, Nguyễn Trãi

Bài 2 trang 100 Sử 10 Bài 19 ngắn nhất: Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông-Nguyên thời Trần.

Trả lời:

Sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông – Nguyên thời Trần:

– Tương quan lực lượng:

+ Nhà Lý chống xâm lược Tống khi thế và lực đều mạnh, nhà Tống đang trong tình thế đang gặp nhiều khó khăn.

+ Nhà Trần mới thành lập trong thời gian chưa lâu đã phải liên tiếp 3 lần chống lại kẻ thù quân Mông – Nguyên, đội quân hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ.

– Chiến thuật kháng chiến:

+ Nhà Lý từ đầu đến cuối luôn ở thế chủ động: Chủ động mang quân vượt biên giới để phá thế mạnh của địch “tiên phát chế nhân”, chủ động xây dựng phòng tuyến, chủ động kết thúc chiến tranh.

+ Nhà Trần do phải đương đầu với kẻ thù hùng mạnh, vì vậy trong thời kì đầu luôn chủ trương phòng ngự tích cực đế đẩy kẻ thù vào thế khó khăn, thực hiện chiến thuật “phòng không nhà trống”.

Bài 3 trang 100 Sử 10 Bài 19 ngắn nhất: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Trả lời:

Nguyên nhân thắng lợi:

– Nhân dân ta có lòng yêu nước, ý chí bất khuất quyết tâm giành độc lập tự do cho đất nước, toàn dân đoàn kết chiến đấu.

– Nghĩa quân có đường lối chiến thuật đúng đắn, sáng tạo có bộ tham mưu, đứng đầu là các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Những người lãnh đạo khởi nghĩa đã biết dựa vào dân, từ cuộc khởi nghĩa đã phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trên quy mô cả nước.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 Bài 19

Câu 1. Thời Tiền Lê, nước ta đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược

A, Tống.

B, Nguyên.

C, Minh.

D, Tùy.

Câu 2. Người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) là ai?

A, Lê Hoàn.

B, Lý Thường Kiệt.

C, Trần Hưng Đạo.

D, Lý Công Uẩn.

Câu 3. Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông –Nguyên?

A, Nhà Tiền Lê.

B, Nhà Lý.

C, Nhà Trần.

D, Nhà Hồ.

Câu 4. Đến thế kỷ XV, nước ta rơi vào ách đô hộ của quân xâm lược

A, Tống.

B, Mông –Nguyên.

C, Minh.

D, Thanh.

Câu 5. Vị thái hậu đã vì quyền lợi dân tộc, khoác áo bào đưa Lê Hoàn lên ngôi vua, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là ai?

A, Linh Từ Quốc Mẫu.

B, Dương Vân Nga.

C, Ỷ Lan.

D, Từ Dũ.

Câu 6. Trong cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai, kế sách quân sự thiên tài của Lý Thường Kiệt là

A, “Ngồi yêu đợi giặc không bằng đem quân chặn trước mũi nhọn của giặc”.

B, Lập kế vườn không nhà trống.

C, Chặn đánh lương thực và hậu cần của giặc.

D, Dùng kế li gián nội bộ quân giặc.

Câu 7. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên, kinh thành Thăng Long đã mấy lần bị chiếm đóng và tàn phá?

A, 1 lần.

B, 2 lần.

C, 3 lần.

D, Không bị giặc chiếm.

Câu 8. Năm 1427, 15 vạn quân cứu viện nhà Minh đã bị nghĩa quân Lam Sơn đánh tan trong trận chiến nào?

A, Tốt động – Chúc Động.

B, Cần Trạm.

C, Bồ Đề.

D, Chi Lăng – Xương Giang.

Câu 9. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, các vương triều phương Bắc đã tiến hành xâm lược nước ta là

A, Tống, Mông – Nguyên, Minh, Thanh.

B, Tống, Mông Cổ, Minh.

C, Tống, Mông – Nguyên, Minh.

D, Mông Cổ, Nguyên, Minh.

Câu 10. “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Câu nói trên là của nhân vật lịch sử nào?

A, Trần Khát Chân.

B, Trần Nguyên Hãn.

C, Trần Nhật Duật

D, Trần Bình Trọng.

1A

2B

3C

4C

5B

6A

7C

8D

9C

10D

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV trong SGK Lịch sử 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button