Lịch SửLớp 7

Soạn sử 7 Bài 18 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Trong bài học này THPT Đông Đô sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 7 Bài 18 ngắn nhất: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 7 Bài 18 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Mục tiêu bài học

– Nắm được âm mưu, những hành động bành trướng và những thủ đoạn cai trị của nhà Minh..

– Nắm được diễn biến, kết quả, ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa quý tộc Trần, tiêu biểu là Trần Ngỗi và Trần Quý Kháng.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 7 bài 18 ngắn nhất

Câu hỏi trang 82 Sử 7 Bài 18 ngắn nhất:

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?

Trả lời:

Không phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần vì nhà Minh chỉ mượn cớ sang trừng trị nhà Hồ giúp nhà Trần khôi phục ngai vàng, còn mục đích bên trong đó là âm mưu xâm lược Đại Việt.

Câu hỏi trang 82 Sử 7 Bài 18 ngắn nhất:

Vì sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng.

Trả lời:

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ nhanh chóng thất bại vì:

– Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được lòng dân.

– Khi lên ngôi, tình hình đất nước chưa ổn định, nhà Hồ đã tiến hánh cải cách với nhiều chính sách hà khắc làm mất lòng dân.

– Khi kháng chiến nhà Hồ không biết tận dụng lực lượng quần chúng nhân dân để chiến đấu.

Câu hỏi trang 83 Sử 7 Bài 18 ngắn nhất:

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

Trả lời:

Nhà Minh đã tiến hành thiết lập chính quyền thống trị trên khắp đất nước ta với những chính sách vô cùng tàn bạo và thâm độc:

– Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta tàn bạo.

– Đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề, bắt phụ nữ, trẻ em về Trung Quốc làm nô tì.

– Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

⇒ Đời sống của nhân dân vô cùng cực khổ.

Câu hỏi trang 83 Sử 7 Bài 18 ngắn nhất:

Hãy tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi

Trả lời:

Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407 – 1409)

– Tháng 10/1407, Trần Triệu Cơ đưa con vua Trần là Trần Ngỗi lên làm minh chủ, Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định Hoàng đế.

– Đầu năm 1408, Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An, được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân hưởng ứng.

– Tháng 12/1408, nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bô Cô (Nam Định) từ đó danh thế nghĩa quân vang dậy, nhiều người kéo về theo nghĩa quân.

– Sau chiến thắng Bô Cô, Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết hai tướng Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, cuộc khởi nghĩa tan rã dần.

Câu hỏi trang 84 Sử 7 Bài 18 ngắn nhất:

Hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng?

Trả lời:

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409 – 1414):

– Năm 1409, Trần Quy Khoáng lên ngôi vua, hiệu là Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa.

– Cuộc khởi nghĩa phát triển từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.

– Giữa năm 1411, quân Minh được tăng viện binh, mở cuộc tấn công vào Thanh Hóa, nghĩa quân rút vào Thuận Hóa.

– Tháng 8/1413, quân Minh đánh vào Thuận Hóa, Trần Quý Kháng, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh dị lần lượt bị bắt, cuộc khởi nghĩa thất bại.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 7 bài 18 ngắn nhất

Bài 1 trang 84 Sử 7 Bài 18 ngắn nhất:

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau?

Trả lời:

Điểm khác nhau trong đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh là:

– Nhà Trần tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, huy động lực lượng đông đảo của quần chúng nhân dân. Quân và dân một lòng kháng chiến. Thực hiện “Vườn không nhà trống” gây cho địch nhiều khó khăn.

– Ngược lại, nhà Hồ không biết dựa vào sức mạnh của toàn dân, chủ yếu dựa vào quân đội triều đình nên nhanh chóng thất bại.

Bài 2 trang 84 Sử 7 Bài 18 ngắn nhất:

Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa (trước khởi nghĩa Lam Sơn) chống quân Minh.

Trả lời:

– Nguyên nhân bùng nổ:

+ Chính sách cai trị hà khắc, tàn bạo của nhà Minh làm cho đời sống nhân dân cực khổ, mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt.

+ Ý chí quyết tâm đánh giặc giành lại độc lập chủ quyền cho đất nước của người dân Việt.

– Đặc điểm: Phong trào nổ ra sớm, liên tục, ở nhiều nơi trên đất nước thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tuy nhiên lực lượng mỏng, thiếu liên kết nên phong trào nhanh chóng thất bại.

– Nguyên nhân thất bại:

+ Các phong trào diễn ra lẻ tẻ, thiếu liên kết chưa tạo được phong trào chung mà mang tính địa phương cục bộ, quân Minh dễ dàng đàn áp.

+ Nội bộ lãnh đạo còn mâu thuẫn, chia rẽ.

+ Thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn soi đường.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 Bài 18

Câu 1: Quân Minh tiến vào xâm lược nước ta vào năm nào?

A. Năm 1400. 

B. Năm 1406. 

C. Năm 1407.

D. Năm 1408.

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK – 82)

Câu 2: Lực lượng nhà Minh vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân?

A. 10 vạn quân và hàng nghìn dân phu.

B. 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu.

C. 30 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

D. 40 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK – 82)

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?

A. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến, lực lượng quân đội nhỏ bé.

B. Nhà Hồ không có tinh thần kháng chiến.

C. Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được nhân dân ủng hộ kháng chiến.

D. Do quân Minh được Cham-pa giúp đỡ, nhà Hồ không chống đỡ nổi.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Nhà Hồ luôn mang tiếng nguỵ triều, cướp ngôi nhà Trần nên không được lòng dân,nhân dân không ủng hộ cuộc kháng chiến của nhà Hồ.

Câu 4: Ý nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

A. Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao chỉ và sát nhập vào Trung Quốc.

B. Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ.

C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

D. Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm nô tì.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Nhà Minh thi hành nhiều chính sách cai trị đối với nước ta:

– Chính trị: Xoá bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ sát nhập vào Trung Quốc.

– Kinh tế: Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì.

– Văn hoá:

+ Thi hành chính sách đồng hóa, ngu dân, bắt dân ta phải bỏ phong tục, tập quán theo phong tục của người Trung Quốc.

+ Tiêu hủy sách quý, mang về nhà Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

Câu 5: Chiến thắng của nghĩa quân Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh diễn ra ở đâu?

A. Yên Mô (Ninh Bình).

B. Thăng Hoa (Quảng Nam).

C. Bô Cô (Nam Định).

D. Thuận Hóa.

Chọn đáp án: A

Giải thích: cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi diễn ra vào 10 – 1407 tại Yên Mô (Ninh Bình).

Câu 6: Vì sao các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân xâm lược Minh lại thất bại?

A. Do nhà Trần đã suy sụp và nhân dân không muốn tầng lớp quý tộc nhà Trần tiếp tục lãnh đạo đất nước.

B. Do sự mất đoàn kết của những người lãnh đạo, không tập hợp được đông đảo nhân dân cả nước tham gia.

C. Những người lãnh đạo bất tài.

D. Có người tạo phản, bán đứng cuộc khởi nghĩa.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần thất bại là nội bộ mất đoàn kết và không tập hợp được đông đảo nhân dân tham gia và chưa trở thành phong trào yêu nước có quy mô toàn quốc.

VD: Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết hai tướng cùng tham gia khởi nghĩa là Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân dẫn đến khởi nghĩa nhanh chóng tan rã.

Câu 7: Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm mục đích

A. sát nhập nước ta vào Trung Quốc.

B. phát triển kinh tế ở nước ta.

C. phát triển văn hóa ở nước ta.

D. ổn định chính trị ở nước ta.

Chọn đáp án: A.

Giải thích: Chính sách cai trị của nhà Minh như xoá bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ hay chính sách đồng hóa nhằm xóa sổ nước ta, biến nước ta thành một quận sáp nhập vào Trung Quốc, lệ thuộc vào TQ.

Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV?

A. Phù Trần diệt Hồ.

B. Do chính sách cai trị thâm độc và bóc lột tàn bạo của quân Minh.

C. Chống lại âm mưu đồng hóa của nhà Minh.

D. Do bị bóc lột thậm tệ, bị đóng hàng trăm thứ thuế.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK – tr.83).

Câu 9: Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?

A. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

B. Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, bóc lột nhân dân ta.

C. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

D. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Chọn đáp án: D

Giải thích:

– Đồng hóa về văn hóa:

+ Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

+ Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

– Đồng hóa về chính trị:

+ Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Câu 10: Hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân đô hộ Minh là

A. Khởi nghĩa Phạm Ngọc và Lê Ngã.

B. Khởi nghĩa Phạm Trấn và Khởi nghĩa Trần Nguyệt Hồ.

C. Khởi nghĩa Trần Ngỗi và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

D. Khởi nghĩa Phạm Tất Đại và khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi.

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK – tr.83).

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV trong SGK Lịch sử 7. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Mời các bạn xem thêm các bài Giải Lịch sử 7 trong Sách bài tậpVở bài tập tại đây nhé:

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Lịch Sử lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button