Lịch SửLớp 7

Soạn sử 7 Bài 20 phần 4 Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Tiếp theo phần soạn Bài 20 phần 3 ngắn nhất: Nước Đại Việt thời Lê Sơ, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Bài 20 phần 4. Trong phần này THPT Đông Đô sẽ hướng dẫn các bạn trả lời toàn bộ các câu hỏi trong sách giáo khoa Lịch sử 7, đồng thời tham khảo thêm các câu hỏi củng cố kiến thức và thực hành với các dạng bài trắc nghiệm kiểm tra hay nhất.

Chúng ta cùng đi đến nội dung bài học ngay dưới đây nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 7 Bài 20 phần 4 Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Mục tiêu bài học

– Học sinh thấy được những đóng góp nổi bật của vua Lê thánh Tông và Nguyễn Trãi trên lĩnh vực văn học, khoa học.

– Những đóng góp của NGô Sĩ Liên, Lương Thế Vinh.

– Biết kính trọng, khâm phục, những vị tiền bối này

– Tự hào về dân tộc có nhiều danh nhân.

– GD học sinh phải có ý thức, trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện.

– Có kỹ năng so sánh, phân tích, nhận xét những đóng góp của những anh hùng.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 7 bài 20 ngắn nhất

Câu hỏi trang 102 Sử 7 Bài 20 ngắn nhất:

Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông?

Trả lời:

Vua Lê Thánh Tông đã nhận xét:

“Ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sáng nghiệp theo về Lỗi Giang trong thì bàn kế hoạch ở nơi màn trướng, ngoài thì thảo các văn thư dụ hàng các thành. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho đất nước, lại được vua tin, quý trọng”.

Những đóng góp của Nguyễn Trãi:

– Nguyễn Trãi có công rất lớn trong thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và đối với việc xây dựng và phát triển đất nước thời Lê sơ.

– Là một danh nhân văn hóa thế giới có nhiều tác phẩm có giá trị “làm vẻ vang cho nước” như: Quân Trung Từ mệnh tập, Bình Ngô Đại Cáo…

=> Ông luôn nêu cao tinh thần nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.

Câu hỏi trang 103 Sử 7 Bài 20 ngắn nhất:

Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV?

Trả lời:

Những đóng góp của Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV:

Lê Thánh Tông đã để lại một di sản thơ văn phong phú, đồ sộ:

– Cuối thế kỉ XV, ông sáng lập ra Hội Tao đàn và làm chủ soái.

– Thơ văn của ông chứa đựng tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc sâu sắc.

– Ông sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị như: Quỳnh uyển cửu ca, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập, Châu cơ thắng thưởng…

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 7 bài 20 ngắn nhất

Bài 1 trang 103 Sử 7 Bài 20 ngắn nhất:

Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?

Trả lời:

Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt. Nguyễn Trãi không những là một nhà chính trị, quân sự, một anh hùng dân tộc mà ông còn là một danh nhân văn hóa thế giới.

– Nguyễn Trãi có công rất lớn trong thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và đối với việc xây dựng và phát triển đất nước thời Lê sơ.

– Là một danh nhân văn hóa thế giới có nhiều tác phẩm có giá trị “làm vẻ vang cho nước” như: Quân Trung Từ mệnh tập, Bình Ngô Đại Cáo…

Tư tưởng của ông tiêu biểu cho tư tưởng của thời đại. Ông luôn nêu cao tinh thần nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.

=> Với những đóng góp to lớn đó mà tên tuổi và tư tưởng của ông không chỉ rạng rỡ trong lịch sử mà còn ở hiện tại và tương lai.

Bài 2 trang 103 Sử 7 Bài 20 ngắn nhất:

Em biết gì về vua Lê Thánh Tông?

Trả lời:

Tiểu sử: Lê Thánh Tông, húy là Tư Thành, con thứ tư của vua Lê Thái Tông và mẹ là Ngô Thị Ngọc Giao. Năm 1445, ông được phong làm Bình Nguyên Vương, năm 1460 ông lên ngôi vua khi mới 18 tuổi.

Sự nghiệp: Vua Lê Thánh Tông vừa là một vị vua anh minh, một tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự vừa là một nhà văn, nhà thơ lớn, nổi tiếng tài ba của dân tộc ta ở thế kỉ XV. Ông đã để lại một di sản thơ văn phong phú, đồ sộ:

– Cuối thế kỉ XV, ông sáng lập ra Hội Tao đàn và làm chủ soái.

– Thơ văn của ông chứa đựng tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc sâu sắc.

– Ông sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị như: Quỳnh uyển cửu ca, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập, Châu cơ thắng thưởng…

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 Bài 20

Câu 1: Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thái Tông

C. Lê Nhân Tông

D. Lê Thánh Tông

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Chính quyền phong kiến thời Lê sơ được hoàn thiện dần và hoàn chỉnh nhất dưới thời vua Lê Thánh Tông.

Trong những năm 1460 – 1471, Lê Thánh Tông tiến hành một cuộc cải cách hành chính lớn.

* Ở Trung ương:

– Đứng đầu là vua, trực tiếp nắm mọi quyền hành.

– Bãi bỏ một số chức quan cao cấp: tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển.

– Giúp việc cho vua có các quan đại thần, 6 bộ và các cơ quan chuyên môn: Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài.

* Ở địa phương chia cả nước làm 13 đạo thừa tuyên.

Câu 2: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thái Tông

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

Chọn đáp án: C

Giải thích: Năm 1488, vua Lê Thánh Tông cho biên soạn bộ luật Hồng Đức, gồm 722 điều chia làm 16 chương.

Câu 3: Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì?

A. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.

B. Khuyến khích phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.

C. Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động.

D. Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước; bảo vệ quyền lợi của những người tham gia quân đội.

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK – tr.96)

Câu 4: Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?

A. Phường hội B. Quan xưởng C. Làng nghề D. Cục bách tác

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK – tr.97)

Câu 5: Quốc gia Đại Việt thời kì này có vị trí như thế nào ở Đông Nam Á?

A. Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.

B. Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.

C. Quốc gia phát triển ở Đông Nam Á.

D. Quốc gia trung bình ở Đông Nam Á.

Chọn đáp án: A

Giải thích: nhờ sự cố gắng của nhân dân và các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, xã hội của nhà nước cuộc sống nhân dân ngày càng ổn định, nhiều làng mạc được thành lập. Nền độc lập và thống nhất của đất nước được củng cố. Đại Việt trở thành quốc gia cường thịnh nhất ĐNA lúc bấy giờ.

Câu 6: Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là

A. Phật giáo 

B. Đạo giáo 

C. Nho giáo 

D. Thiên chúa giáo

Chọn đáp án: C

Giải thích:

– Nho giáo là nền tảng của chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

– Nhà Lê xây dựng chính quyền theo mô hình quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

⇒ Nho giáo được coi trọng và trở thành quốc giáo, là nội dung chủ yếu trong giáo dục và thi cử.

Câu 7: Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?

A. Nhân dân ta có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

B. Chữ Nôm đã phát triển mạnh.

C. Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.

D. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK – Tr.100)

Câu 8: Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?

A. Thi Hội

B. Thi Hương

C. Thi Đình

D. Không qua thi cử mà do vua trực tiếp lựa chọn.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Người thi phải lần lượt trải qua các kỳ thi Hương, Hội, Đình. Kì thi Đình là kỳ thi cao nhất để phân hạng các tiến sĩ.

Câu 9: Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

A. Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm.

B. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.

C. Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước.

D. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Bia tiến sĩ dùng để khắc tên, vinh danh những người đỗ tiến sĩ trở lên, được đặt tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Câu 10: Ai là người được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới?

A. Nguyễn Trãi

B. Lê Thánh Tông

C. Ngô Sĩ Liên

D. Lương Thế Vinh

Chọn đáp án: A

Giải thích: Năm 1980, Nguyễn Trãi được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ trong SGK Lịch sử 7. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Mời các bạn xem thêm các bài Giải Lịch sử 7 trong Sách bài tậpVở bài tập tại đây nhé:

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Lịch Sử lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button