Lịch SửLớp 7

Soạn sử 7 Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước

Trong bài học này THPT Đông Đô sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 7 Bài 26 ngắn nhất: Quang Trung xây dựng đất nước, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 7 Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước

Mục tiêu bài học

– Thấy được việc làm của Quang Trung về chính trị, kinh tế, văn hóa đã góp phần tích cực ổn định trật tự xã hội, bảo vệ tổ quốc.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 7 bài 26 ngắn nhất

Câu hỏi trang 132 Sử 7 Bài 26 ngắn nhất:

Tại sao “mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được phát triển?

Trả lời:

“Mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được phát triển vì:

Khi mở cửa ải: Việc trao đổi hàng hóa với nước ngoài sẽ được phát triển, “Thông chợ búa” thì việc trao đổi hàng hóa trong nước cũng được diễn ra tấp nập.

=> Thương nghiệp phát triển.

Hàng hóa được trao đổi chủ yếu là các sản phẩm thủ công nghiệp do đó, khi việc buôn bán ở trong và ngoài nước phát triển kéo theo sản xuất thủ công nghiệp cũng được đẩy mạnh (sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều với chất lượng ngày càng được nâng cao).

=> Thủ công nghiệp phát triển

Câu hỏi trang 132 Sử 7 Bài 26 ngắn nhất:

Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung?

Trả lời:

• Chiếu lập học “Xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc”.

• Hoài bão của vua Quang Trung được thể hiện thông qua Chiếu lập học là: Coi trọng giáo dục, lấy việc dạy học làm đầu tiên, đào đạo nhân tài để xây dựng đất nước.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 7 bài 26 ngắn nhất

Bài 1 trang 133 Sử 7 Bài 26 ngắn nhất:

Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?

Trả lời:

Những chính sách của vua Quang Trung để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc là:

– Chính sách phát triển kinh tế, ổn định xã hội:

+ Nông nghiệp: Ban hành chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong; bỏ hoặc giảm tô thuế.

+ Công thương nghiệp: “Mở cửa ải, thông chợ búa”.

⇒ Kinh tế khôi phục và phát triển, xã hội ổn định.

– Văn hóa – giáo dục:

+ Ban bố “Chiếu lập học”, khuyến khích mở trường ở các làng, xã.

+ Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của đất nước.

Bài 2 trang 133 Sử 7 Bài 26 ngắn nhất:

Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Đường lối ngoại giao:

– Đối với nhà Thanh mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng mảnh đất của tổ quốc. Vua Thanh phải công nhân Quang Trung là quốc vương.

Ý nghĩa của đường lối ngoại giao của vua Quang Trung:

– Bảo vệ độc lập, tự chủ của dân tộc, tạo sự hòa hiếu với láng giềng.

– Thể hiện sức mạnh của đất nước Đại Việt thời đó, làm cho nhà Thanh phải kiêng rè.

Bài 3 trang 133 Sử 7 Bài 26 ngắn nhất:

Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung.

Trả lời:

Những nét chính về sự nghiệp của vua Quan Trung:

– Năm 1771: Cùng anh em dựng cờ khởi nghĩa, trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của phong trào Tây Sơn.

– Năm 1777: Tổng chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định, lật đổ họ Nguyễn ở Đàng trong.

– Năm 1785: Tổng chỉ huy trận Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược.

– Năm 1786: Tổng chỉ huy các đợt tấn công tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

– Ngày 22/12/1788: Lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (Phú Xuân – Huế) lấy niên hiệu Quang Trung.

– Năm 1789: Tổng chỉ huy trận Ngọc Hồi – Đống Đa, quét sạch 29 vạn quân Thanh và bè lũ tay sai phản quốc Lê Chiêu Thống ra khỏi bờ cõi.

– Từ 1789 đến 1792: Vua Quang xây dựng vương triều Tây Sơn hùng mạnh.

– Ngày 15/9/1792: Quang Trung đột ngột qua đời.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 Bài 26

Câu 1: Nhiệm vụ cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì?

A. Ổn định và khôi phục lại đất nước.

B. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng.

C. Xây dựng kinh tế vững mạnh.

D. Chọn đất đóng đô.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Sau khi đánh đuổi được ngoại xâm, đất nước cũng đã được thống nhất thì nhiệm vụ cấp bách của nhà Tây Sơn là ổn định và khôi phục lại đất nước về mọi mặt sau một thời gian dài liên miên chiến tranh.

Câu 2: Ý nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp của vương triều Tây Sơn để ổn định và phát triển đất nước sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Thanh?

A. Xây dựng chính quyền mới theo chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập các trấn để quản lý đất nước.

B. Ban chiếu Khuyến nông, giảm nhẹ tô thuế, khôi phục sản xuất.

C. Ban bố chiếu lập học, mở mang các trường học, tổ chức thi cử để tuyển chọn nhân tài.

D. Cắt đứt quan hệ bang giao với nhà Thanh.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Nhà Tây Sơn vẫn tiếp tục thực hiện chính sách bang giao, hòa hảo với nhà Thanh.

Câu 3: Loại chữ nào dược Quang Trung sử dụng làm chữ viết chính thức của nhà nước?

A. Chữ Hán.

B. Chữ quốc ngữ. 

C. Chữ Nôm. 

D. Chữ Nho.

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.132)

Câu 4: Ý nghĩa của việc Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước?

A. Thể hiện sự sáng tạo của dân tộc.

B. Thể hiện sự quan tâm của nhà vua đến giáo dục và thi cử.

C. Để bài trừ chữ Nho.

D. Thể hiện sự tự chủ của dân tộc.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước thay cho chữ Hán thể hiện sự tự chủ của dân tộc vì chữ Nho là chữ sáng tạo của người Việt.

Câu 5: Vua Quang Trung ban hành chiếu Khuyến nông nhằm mục đích gì?

A. Giải quyết tình trạng đói khổ trên cả nước.

B. Giải quyết việc làm cho nông dân.

C. Giải quyết vấn nạn cướp ruộng của địa chủ đối với nông dân.

D. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và dân lưu vong sau cuộc chiến.

Chọn đáp án: D

Câu 6: Ai là người được vua Quang Trung lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm?

A. Nguyễn Bỉnh Khiêm.

B. Nguyễn Thiếp.

C. Nguyễn Hữu Cầu.

D. Ngô Thì Nhậm.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK-Tr.132)

Câu 7: Chính sách đối ngoại của nhà Tây Sơn đối với nhà Thanh là gì?

A. Thần phục hoàn toàn.

B. Không chịu thần phục.

C. Khiêu khích gây chiến tranh.

D. Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ.

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.133)

Câu 8:

“Mà nay áo vải cờ đào

Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình”

A. Công chúa Ngọc Hân.

B. Nguyễn Nhạc.

C. Nguyễn Lữ.

D. Nguyễn Hữu Chỉnh

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK-Tr.133)

Câu 9: Về quân sự, Quang Trung cho thực hiện chính sách gì để mộ binh?

A. Quân dịch.

B. Ngụ binh ư nông.

C. Bắt tất cả thanh niên, trai tráng tham gia nghĩa vụ quân sự.

D. Không bắt buộc đi lính.

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK-Tr.133)

Câu 10: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Tây Sơn là gì?

A. Vua Quang Trung mất sớm.

B. Không có đường lối kháng chiến đúng đắn.

C. Nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.

D. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.133)

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước trong SGK Lịch sử 7. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Mời các bạn xem thêm các bài Giải Lịch sử 7 trong Sách bài tậpVở bài tập tại đây nhé:

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Lịch Sử lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button