Lịch SửLớp 7

Soạn sử 7 Bài 27 phần 2 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Tiếp theo phần soạn Bài 27 phần 1 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Bài 27 phần 2. Trong phần này THPT Đông Đô sẽ hướng dẫn các bạn trả lời toàn bộ các câu hỏi trong sách giáo khoa Lịch sử 7, đồng thời tham khảo thêm các câu hỏi củng cố kiến thức và thực hành với các dạng bài trắc nghiệm kiểm tra hay nhất.

Chúng ta cùng đi đến nội dung bài học ngay dưới đây nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 7 Bài 27 phần 2 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Mục tiêu bài học

– Đời sống cơ cực của nông dân và nhân dân các dân tộc dưới triều Nguyễn là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ hàng trăm cuộc nổi dậy trên khắp cả nước.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 7 bài 27 ngắn nhất

Câu hỏi trang 139 Sử 7 Bài 27 ngắn nhất:

Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn?

Trả lời:

Nhận xét về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:

Đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực

– Địa chủ hào lí chiếm đoạt ruộng đất, quan lại tham nhũng

– Tô thuế, phu dịch nặng nề.

– Nạn dịch bệnh và nạn đói hoành hành khắp nơi

=> Nhân dân căm phẫn, bất bình, mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay gắt, nên họ nổi dậy đấu tranh chống chính quyền nhà Nguyễn.

Câu hỏi trang 142 Sử 7 Bài 27 ngắn nhất:

Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội lúc bấy giờ như thế nào?

Trả lời:

Hằng trăm cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại truyền đình nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội bất ổn định, rối ren. Triều đình nhà Nguyễn thối nát, bảo thủ, nạn tham nhũng diễn ra phổ biến, ở địa phương thì cường hào, địa chủ ra sức bóc lột quần chúng nhân dân

=> Làm cho đời sống nhân dân cực khổ phải nổi dậy đấu tranh.

=> Tình trạng mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay khắt.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 7 bài 27 ngắn nhất

Bài 1 trang 142 Sử 7 Bài 27 ngắn nhất:

Ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện gì mới để phát triển kinh tế được thuận lợi?

Trả lời:

Những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế thời kì nửa đầu thế kỉ XIX là:

– Đất nước đã được hoàn toàn thống nhất cả về mặt lãnh thổ và mặt nhà nước. => Có thể khai thác được tốt nhất các nguồn tài nguyên, nhân tài của đất nước.

– Lãnh thổ đất nước rộng lớn, nhiều đất đai màu mỡ ở phía Nam thuận lợi cho việc mở rộng diện tích canh tác sản xuất nông nghiệp.

– Thương nhân các nước đến buôn bán tấp nập, là cơ hội để Việt Nam có thể học hỏi những thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến từ các nước khác đặc biệt là phương Tây.

Bài 2 trang 142 Sử 7 Bài 27 ngắn nhất:

Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội.

Trả lời:

Những chính sách của nhà Nguyễn:

– Chính trị:

+ Nguyễn Ánh lên ngôi vua lập ra nhà Nguyễn (1802), xây dựng nhà nước phong kiến tập quyền.

+ Tiến hành cải cách hành chính chia đất nước là 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên.

+ Xây dựng quân đội mạnh.

– Kinh tế:

+ Nông nghiệp: Khuyến khích khai hoang, đặt chế độ quân điền…

+ Thủ công nghiệp: lập nhiều xưởng lớn của nhà nước, phát triển ngành khai mỏ.

+ Thương nghiệp: Buôn bán với các nước trong khu vực, kiêng rè các nước phương Tây.

– Đối ngoại:

+ Thần phục nhà Thanh.

+ Đối với phương Tây thì chủ chương đóng cửa không chấp nhận mọi sự tiếp xúc.

– Xã hội:

Đặt ra nhiều thứ thuế, quan lại tham nhũng, địa chủ, cương hào hoành hành, làm cho đời sống của nhân dân cực khổ.

Bài 3 trang 142 Sử 7 Bài 27 ngắn nhất:

Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khổ cực của nhân dân ta.

Trả lời:

Nguyên nhân làm cho nhân dân cực khổ là:

– Quan lại tham nhũng, thu tô thuế nặng nề.

– Ở địa phương thì địa chủ, cường hào hoàng hành chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột sức lao động của nhân dân.

– Nạn dịch bệnh, đói kém thường xuyên xảy ra

Bài 4 trang 142 Sử 7 Bài 27 ngắn nhất:

Tóm tắt những nét chính về ba cuộc khởi nghĩa lớn ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Trả lời:

Thời gian

Người lãnh đạo

Hoạt động

Kết quả

1821 – 1827

Phan Bá Vành

Vùng Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình..) sau lan rộng ra các trấn Hải Dương, An Quảng

Khởi nghĩa thất bại

1854- 1855

Cao Bá Quát

Ứng Hòa (Hà Tây) mở rộng ra Hà Nội, Hưng Yên

Thất bại

1833 – 1835 Lê

Văn Khôi

Phiên An (Gia Định) mở rộng ra cả Nam Bộ

Thất bại

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 Bài 27

Câu 1: Vua Gia Long đã cho ban hành bộ luật nào?

A. Hình thư.

B. Quốc triều hình luật.

C. Luật Hồng Đức.

D. Hoàng triều luật lệ.

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-Tr.134)

Câu 2: Thái độ của nhà Nguyễn với các nước phương Tây như thế nào?

A. Thiết lập quan hệ giao hảo, tốt đẹp.

B. Khuyến khích các thương nhân phương Tây vào Việt Nam buôn bán.

C. Thực hiện “bế quan tỏa cảng”, không chấp nhận quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây.

D. Không khuyến khích cũng không hạn chế buôn bán, giao lưu với phương Tây.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Đối với các nước phương Tây nhà Nguyễn tỏ ra dè dặt, đề phòng và ngày càng khắt khe trong quan hệ ngoại giao. Về sau nhà Nguyễn cấm hẳn buôn bán với các nước phương Tây, thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”, khước từ tàu buôn từ phương Tây đến.

Câu 3: Để củng cố tư tưởng cho chính quyền chuyên chế, nhà Nguyễn đã

A. Bài trừ, ngăn cấm sự phát triển của Thiên Chúa giáo.

B. Loại bỏ dần Nho giáo khỏi các nghi lễ của triều đình.

C. Phát triển đồng thời Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo.

D. Độc tôn Nho giáo, hạn chế các tôn giáo khác.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Nho giáo có nội dung phù hợp với giai cấp thống trị phong kiến, vì đề cao và bảo vệ lợi ích của nhà Vua, do vậy nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn Nho giáo và hạn chế các tôn giáo khác để củng cố chế độ phong kiến Việt Nam.

Câu 4: Tại sao chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả?

A. Vì chính sách này đã được thực hiện bởi nhà Lê sơ.

B. Vì nhân dân không ủng hộ sự lên ngôi của nhà Nguyễn.

C. Vì nông dân bị trói buộc vào ruộng đất.

D. Vì ruộng đất chủ yếu tập trung vào tay địa chủ.

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-Tr.137)

Câu 5: Tại sao thủ công nghiệp thời Nguyễn đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc so với thời kỳ trước?

A. Do nhà Nguyễn có những chính sách khuyến khích phát triển thủ công nghiệp.

B. Do thợ thủ công ở nước ta dưới triều Nguyễn có tay nghề cao.

C. Do thủ công nghiệp có điều kiện tiếp xúc với những kỹ thuật tiến bộ của phương Tây.

D. Do các làng nghề thủ công ở các địa phương phát triển mạnh.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Vào thế kỉ XVIII do được tiếp xúc với kĩ thuật tiên tiến từ phương Tây thông qua nhiều con đường: truyền giáo, buôn bán, du học, đi sứ,… nên kĩ thuật của Việt Nam có nhiều tiến bộ vượt bậc so với trước (sự ra đời của các loại máy chạy bằng hơi nước)

Câu 6: Đâu là nguyên nhân chính khiến nhà Nguyễn thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng”, đóng cửa thậm chí là cự tuyệt các nước phương Tây?

A. Vì lo sợ nguy cơ xâm lược từ các nước tư bản phương Tây.

B. Vì các nước trong khu vực cũng đều đóng cửa, không giao thiệp với phương Tây.

C. Vì nhà Nguyễn chỉ muốn buôn bán và quan hệ với những nước trong khu vực.

D. Vì các nhà buôn phương Tây không trung thực trong buôn bán.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Bởi vì thông qua hoạt động truyền giáo và buôn bán, phương Tây thực hiện thăm dò tình hình Việt Nam để phục vụ âm mưu xâm lược

Câu 7: Đâu là biểu hiện rõ nhất phản ánh sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn?

A. Nhân dân phải đóng nhiều thứ thuế.

B. Nạn đói, bệnh dịch hoành hành khắp nơi.

C. Thường xuyên xảy ra mất mùa, thiên tai.

D. Hàng trăm cuộc nổi dậy chống triều đình nổ ra khắp nơi.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Do nạn đói, bệnh dịch, mất mùa, đói kém diễn ra ở khắp nơi mà không được nhà nước khắc phục kịp thời nên nông dân đứng lên khởi nghĩa. Đó là biểu hiện rõ nhất cho sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn.

Câu 8: Khởi nghĩa Cao Bá Quát nổ ra ở đâu?

A. Hà Nội. 

B. Yên Bái. 

C. Thái Bình. 

D. Gia Định.

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK-Tr.142)

Câu 9: Hậu quả lớn nhất mà chính sách “bế quan tỏa cảng” của triều Nguyễn để lại là gì?

A. Làm cho ngoại thương không phát triển.

B. Tạo cho Pháp cơ hội xâm lược Việt Nam.

C. Làm cho kinh tế Việt Nam phát triển không đồng đều.

D. Khiến cho nhân dân nổi dậy khởi nghĩa.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Chính sách bế quan tỏa cảng làm cho nền ngoại thương của Việt Nam bị hạn chế. Nhưng hậu quả lớn nhất nó để lại là Pháp dựa vào đó để lấy cớ xâm lược Việt Nam, đe dọa nền độc lập, tự do của dân tộc.

Câu 10: Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn diễn ra ở những đâu?

A. Xung quanh kinh thành Huế.

B. Bắc kỳ.

C. Nam Kỳ.

D. Rộng khắp cả nước.

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-140, lược đồ hình 65)

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn trong SGK Lịch sử 7. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Mời các bạn xem thêm các bài Giải Lịch sử 7 trong Sách bài tậpVở bài tập tại đây nhé:

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Lịch Sử lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button