Lịch SửLớp 7

Soạn sử 7 Bài 8 Nước ta buổi đầu độc lập

Trong bài học này THPT Đông Đô sẽ cùng các bạn tóm lược kiến thức cơ bản của Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập trong sách giáo khoa Lịch sử 7 đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần Soạn sử 7 bài 8 ngắn nhất bằng việc trả lời toàn bộ câu hỏi trong nội dung bài. Cuối cùng sẽ là các câu hỏi mở rộng và các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 7 Bài 8 Nước ta buổi đầu độc lập

Mục tiêu bài học

– Giúp HS nắm được sự ra đời của triều đại nhà Ngô – Đinh, tổ chức nhà nước thời Ngô – Đinh.Công lao của Ngô Quyền, Đinh bộ Lĩnh trong công cuộc củng cố nền độc lập và bước đầu xây dựng đất nước về đời sống, kinh tế xã hội.

– GDBVMT: Đất nước giành được độc lập, song lại bị chia cắt bởi các thế lực cát cứ phong kiến.

Kiến thức lý thuyết Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ

–  Sau chiến thắng Bạch Đằng, năm 939: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa

–  Ngô Quyền thiết lập chính quyền mới do Vua đứng đầu quyết định mọi việc;đặt các chức quan văn-  võ quy định lễ nghỉtong triều, trang phục quan lại các cấp.

Ở địa phương cử các quan trông coi các châu quan trọng.

– Độc lập chủ quyền được giữ vững, đất nước yên bình.

Soạn sử 7 Bài 8 ngắn nhất: Nước ta buổi đầu độc lập (ảnh 2)

Đền thờ Ngô Quyền ở Đường Lâm

2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô

– 944: Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha cướp ngôi triều đình lục đục, đất nước rối loạn

– 950: Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lí được đất nước.

– 965: Ngô Xương Văn chết, tranh chấp cát cứ diễn ra  đẫn đến  loạn 12 Sứ Quân.

3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

* Tình hình đất nước:

– Loạn 12 Sứ Quân đất nước chia cắt, loạn lạc.

– Nhà Tống có âm mưu xâm lược,

* Quá trình thống nhất:

– Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư, ông liên kết với sứ Quân Trần Lãm, được nhân dân ủng hộ dánh đâu thắng đó được tôn là Vạn Thắng Vương

– Năm 967:  Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước. 

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 7 bài 8 ngắn nhất

Câu hỏi trang 25 Sử 7 Bài 8 ngắn nhất: Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô quyền?

Trả lời:

Tổ chức bộ máy nhà nước theo mô hình quân chủ chuyên chế, do vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành.

=> Tổ chức bộ máy lúc đầu còn sơ khai nhưng bước đầu đã làm cho đất nước được yên ổn.

Câu hỏi trang 27 Sử 7 Bài 8 ngắn nhất: Sau khi Ngô Quyền mất tình hình nước ta như thế nào?

Trả lời:

– Sau khi Ngô Quyền mất, 2 người con còn trẻ chưa đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương. Các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước không ổn định.

– Đến năm 965, Xương Văn chết, đất nước rơi và tình trạng hỗn loạn bởi 12 sứ quân.

Câu hỏi trang 28 Sử 7 Bài 8 ngắn nhất: Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất?

Trả lời:

– Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Hãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các xứ quân khác. Các sứ quân lần lượt bị đánh bại, tình trạng cát cứ chấm dứt.

– Cuối năm 967, đất nước trở lại bình yên, thống nhất.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 7 bài 8 ngắn nhất

Bài 1 trang 28 Sử 7 Bài 8 ngắn nhất: Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

Trả lời:

Những biểu hiện ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước là:

– Bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc để thiết lập một triều đình mới ở trung ương. => Khẳng định nước ta không còn là một quận huyện của Trung Quốc.

– Xây dựng bộ máy quan lại cai quản đất nước, tập trung quyền lực vào trong tay vua.

Bài 2 trang 28 Sử 7 Bài 8 ngắn nhất: Tại sao lại sảy ra “Loạn 12 xứ quân”?

Trả lời:

Năm 965, Ngô Xương Văn chết. Triều đình rối ren.

Cuộc tranh chấp giữa các thế lực cát cứ, thổ hào ở địa phương diễn ra. Đất nước rơi vào tình trạng chia cắt, hỗn loạn bởi 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương, đánh lẫn nhau.

=> Sử cũ gọi là “Loạn 12 sứ quân”.

Bài 3 trang 28 Sử 7 Bài 8 ngắn nhất: Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập.

Trả lời:

– Ngô Quyền: có công lớn trong việc giành lại độc lập dân tộc, chấm dứt thời kì Bắc thuộc hơn 1000 năm. Bước đầu xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ.

– Đinh Bộ Lĩnh: Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và lên ngôi hoàng đế. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên của nước ta.

Câu hỏi củng cố kiến thức Sử 7 bài 8

Câu 1: Em hãy nhắc lại ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 ?

Trả lời

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa lịch sử :

– Đã đánh bại âm mưu xâm lược của quân Nam Hán

– Chấm dứt hơn 10 thế kỉ thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

– Mở ra một thời kì lịch sử mới : thời kỳ xây dựng và bảo vệ nền độc lập lâu dài của Tổ quốc

Câu 2: Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã tổ chức bộ máy nhà nước như thế nào ? Dựa vào SGK, em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô và rút ra nhận xét ?

Trả lời

– Ngô quyền đã tổ chức bộ máy nhà nước :

 + Vua đứng đầu triều đình, quyết định, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự

  + Đặt ra các chức quan văn, võ

  + Ở địa phương có các tứ sử

– Sơ đồ tổ chức nhà nước thời Ngô :

Soạn sử 7 Bài 8 ngắn nhất: Nước ta buổi đầu độc lập (ảnh 3)

– Nhận xét : Tổ chức bộ máy nhà nước tuy còn đơn giản nhưng được thống nhất từ Trung ương đến địa phương đã thể hiện rõ ý thức độc lập tự chủ.

   + Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (chính trị, quân sự, ngoại giao)

   + Dưới vua có các quan văn, quan võ

   + Các quan địa phương là các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các địa phương gọi là thứ sử

Câu 3: Vì sao năm 950, Ngô Xương Văn giành lại được ngôi vua nhưng uy tín nhà Ngô giảm sút ?

Trả lời

Năm 950, Ngô Xương Văn giành lại được ngôi vua nhưng uy tín nhà Ngô giảm sút vì : Mặc dù hai anh em trông coi việc nước nhưng mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt, trong khi đó tình hình đất nước đã rất rối loạn, thổ hào nổi lên khắp nơi, uy tín nhà Ngô giảm sút, không còn đủ để ổn định tình hình, chấn chỉnh việc nước.

Câu 4: “Loạn 12 sứ quân” gây ra những hậu quả như thế nào đối với đất nước ?

Trả lời

“Loạn 12 sứ quân” gây ra những hậu quả trầm trọng đối với đất nước :

– Gây ra tình trạng đất nước bị chia cắt, hỗn loạn do các sứ quân chiếm đóng nhiều vị trí quan trọng khác nhau và tiến đánh lẫn nhau

– Làm cho việc sản xuất bị ngưng trệ, kinh tế khó khăn

– Đất nước đứng trước tình thế bất lợi trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống

Câu 5: Đứng trước những khó khăn trên, yêu cầu mới của lịch sử lúc bấy giờ là gì ?

Trả lời

Đứng trước những khó khăn trên, yêu cầu mới của lịch sử lúc bấy giờ là đòi hỏi tầng lớp thống trị trong nước phải nhanh chóng thống nhất lực lượng để đối phó với nạn ngoại xâm có thể xảy ra và đó cũng là nguyện vọng của nhân dân ta thời bấy giờ.

Câu 6: Giới thiệu đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh

Trả lời

+ Đinh Bộ Lĩnh là người động Hoa Lư (Gia Viễn _ Ninh Bình), con trai của Đinh Công Trứ. Hồi nhỏ, ông sống với mẹ ở quê nhà, ông thường cùng lũ trẻ nhỏ trong vùng chăn trâu, chơi trò tập trận, khiêng kiệu, lấy bông lau làm cờ.

+ Sau này, giữa lúc nhà Ngô suy yếu, Đinh Bộ Lĩnh đã cùng với những người thân thiết tổ chức lực lượng, rèn vũ khí, xây căn cứ ở Hoa Lư. Khi nhà Ngô sụp đỏ, cả nước rối loạn, Đinh Bộ Lĩnh đem quân đi đánh dẹp các sứ quân.

Câu 7: Vì sao Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp được các sứ quân ? Nêu ý nghĩa ?

Trả lời

Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp được các sứ quân là vì :

– Được sự ủng hộ của nhân dân

– Đinh Bộ Lĩnh là người có tài, đã liên kết với một số sứ quân như : sứ quân của Trần Lãm, sứ quân Phạm Bạch Hổ….

Việc Đinh Bộ Lĩnh dẹp ” Loạn 12 sứ quân” có ý nghĩa :

– Thống nhất lại đất nước, lập lại hòa bình trong cả nước.

– Tạo điều kiện để xây dựng đất nước vững mạnh, chống lại âm mưu xâm lược của kẻ thù.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 Bài 8

Câu 1: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

   A. Cổ Loa

   B. Hoa Lư

   C. Bạch Hạc.

   D. Phong Châu.

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK – tr.25)

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền không duy trì chính quyền của họ Khúc?

   A. Chính quyền họ Khúc về danh nghĩa vẫn thuộc nhà Đường.

   B. Ngô Quyền muốn phát triển đất nước thành một Quốc gia độc lập, thiết lập một chính quyền hoàn toàn của người Việt.

   C. Ngô Quyền muốn xây dựng một chính quyền cao hơn thời họ Khúc.

   D. Ngô Quyền không muốn tự nhận mình là tiết độ sứ của chính quyền phương Bắc.

Chọn đáp án: B

Giải thích: chính quyền của Khú Thừa Dụ vẫn phụ thuộc vào nhà Đường. Ngô quyền lên ngôi vua muốn xây dựng một quốc gia độc lập, không bị phụ thuộc vào nhà Đường.

Câu 3: Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc.

   A. Đặt kinh đô ở Cổ Loa.

   B. Bỏ chức tiết độ sứ, lên ngôi vua.

   C. Đặt lại lễ nghi trong triều đình.

   D. Đặt lại các chức quan trong triều đình, xóa bỏ các chức quan thời Bắc thuộc.

Chọn đáp án: B

Giải thích:

+ Việc Ngô quyền bỏ chức tiết độ sứ khẳng định nước ta là một quốc gia độc lập không phải là một quận của Trung Quốc.

+ Ngô Quyền xưng vương khẳng định nước ta cũng ngang hàng với Trung Quốc.

Câu 4: Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu.

   A. quân Nam Hán xâm lược lần 2.

   B. Chiến tranh nông dân nổ ra ở nhiều nơi.

   C. Do mâu thuẫn nội bộ.

   D. Các thế lực cát cứ nổ lên tranh giành quyền lực.

Chọn đáp án: C.

Giải thích: nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô nhanh chóng suy yếu là do nội bộ mâu thuẫn.

+ Sau khi lật đổ Dương Tam Kha, Ngô Xương Văn mời anh là Ngô Xương Ngập cùng trông coi việc nước.

+ Tuy nhiên, hai anh em họ Ngô bất hòa đã tạo điều kiện cho các thổ hào địa phương nổi dậy, nhà Ngô nhanh chóng suy yếu.

Câu 5: “Loạn 12 sứ quân” là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời:

   A. Ngô.

   B. Đinh.

   C. Lý.

   D. Trần.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước hỗn loạn. Các thế lục cát cứ nổi lên khắp nơi, tranh giành quyền lực. Đất nước rơi vào tình trạng chia cắt bởi 12 tướng lĩnh chiếm lĩnh các địa phương. Sử cũ gọi đây là “Loạn 12 sứ quân”.

Câu 6: Nguyên nhân nào dẫn tới “Loạn 12 sứ quân”?

   A. Nhà Nam Hán xúi giục các thổ hào địa phương ở nước ta nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.

   B. Đời sống nhân dân cực khổ nên đã nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.

   C. Chính quyền trung ương nhà Ngô không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền và ổn định đất nước.

   D. Quân Nam Hán chuẩn bị xâm lược nước ta, 12 sứ quân nổi dậy chống lại chiến tranh xâm lược của nhà Hán.

Chọn đáp án: C

Giải thích: trang 25

Câu 7: Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?

   A. Đinh Bộ Lĩnh.

   B. Trần Lãm.

   C. Phạm Bạch Hổ.

   D. Ngô Xương Xí.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng, đem quân đánh dẹp các sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh liên kết với nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Văn Hổ tiến đánh các nghĩa quân khác. Đến năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên loạn 12 sứ quân, đất nước thống nhất.

Câu 8: Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên “Loạn 12 sứ quân” vào thời gian nào?

   A. Năm 966.

   B. Năm 967.

   C. Năm 968.

   D. Năm 969.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK – 28)

Câu 9: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân?

   A. Đinh Bộ Lĩnh là người có tài.

   B. Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

   C. Có sự giúp đỡ của nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Văn Hổ.

   D. Được nhà Tống giúp đỡ.

Chọn đáp án: D.

Giải thích: Nhà Tống không hề giúp đỡ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

Câu 10: Ngô Quyền mất nắm bao nhiêu?

   A. Năm 944.

   B. Năm 945.

   C. Năm 946.

   D. Năm 947.

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK – 25)

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập trong SGK Lịch sử 7. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Mời các bạn xem thêm các bài Giải Lịch sử 7 trong Sách bài tậpVở bài tập tại đây nhé:

  • Giải SBT Lịch sử 7: Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

  • Giải VBT Lịch sử 7: Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Lịch Sử lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button