Lịch SửLớp 8

Soạn Sử 8: Bài 1 trang 74 SGK Lịch Sử 8 – TopLoigiai

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 1 trang 74 Lịch Sử 8

Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận hiện đại và giải thích vì sao?

Lời giải

Bạn đang xem: Soạn Sử 8: Bài 1 trang 74 SGK Lịch Sử 8 – TopLoigiai

Lịch sử thế giới cận đại có rất nhiều sự kiện diễn ra, trong đó tiêu biểu nhất là 5 sự kiện sau:

– Thứ nhất: Cuộc cách mạng tư sản Pháp. Đây là cuộc cách mạng tư sản được đánh giá là triệt để nhất bởi nó đã đánh đổ chế độ phong kiến để thiết lập một nền cộng hòa mới.

– Thứ hai: Công xã Pa-ri. Đây là cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đầu tiên trong lịch sử cách mạng thế giới. Cuộc cách mạng đã làm nên một điều lớn lao đó là lật đổ chính quyền tư sản để xây dựng một nhà nước mới của giai cấp vô sản. Công xã Pa-ri không chỉ có những đóng góp cho nước Nga mà còn đem lại bài học quý báu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cho nhiều nước trên thế giới.

– Thứ ba: Phong trào công nhân ở các nước tư bản phát triển mạnh mẽ. Chính các phong trào này đã dẫn tới sự thành lập nhiều tổ chức chính trị của giai cấp công nhân và sự ra đời của Quốc tế thứ hai.

– Thứ tư: Phong trào đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa ở châu Á diễn ra sổi nổi và rộng khắp. Dù hầu hết các phong trào đều thất bại nhưng đó là những nền móng cho sự phát triển của phong trào ở những giai đoạn sau này.

– Thứ năm: Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đây là một cuộc chiến được nhân loại coi là chiến tranh phi nghĩa giữa 2 phe đối lập nhau là phe Liên Minh và phe Hiệp ước nhằm đòi chia lại thuộc địa, chia lại thế giới. Cuộc chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả nặng nề không chỉ các nước đế quốc mà cho cả nhân loại.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button