Lịch SửLớp 8

Soạn Sử 8: Bài 2 trang 50 SGK Lịch Sử 8 – TopLoigiai

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Bài 2 trang 50 Lịch Sử 8

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905 – 1907.

Lời giải

Bạn đang xem: Soạn Sử 8: Bài 2 trang 50 SGK Lịch Sử 8 – TopLoigiai

Cách mạng Nga 1905 – 1907 mang ý nghĩa lịch sử to lớn không chỉ cho riêng nước nga mà còn cả trên toàn thế giới.

+ Đối với nước Nga:

– Cách mạng Nga đã làm suy yếu chế độ Nga hoàng, báo trước một cách mạng lớn sắp nổ ra.

– Tạo tiền đề cho cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

+ Đối với thế giới: Cách mạng Nga 1905 – 1907 đã góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là ở các nước thuộc địa và vùng phụ thuộc trên toàn thế giới.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button