Lịch SửLớp 8

Soạn Sử 8: Bài 2 trang 55 SGK Lịch Sử 8 – TopLoigiai

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Bài 2 trang 55 Lịch Sử 8

Vai trò của văn học, nghệ thuật trong cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân.

Lời giải

Bạn đang xem: Soạn Sử 8: Bài 2 trang 55 SGK Lịch Sử 8 – TopLoigiai

– Các tác phẩm văn học, nghệ thuật thời bấy giờ đã phê phán rõ bộ mặt của chế độ phong kiến, vạch trần bản chất của xã hội tư bản. Đồng thời, các tác phẩm đó cũng phản ánh khát khao mãnh liệt về một cuộc sống tự do, hạnh phúc của mọi tầng lớp nhân dân lao động.

– Đây còn là một vũ khí tư tưởng nhằm chống lại bọn cầm quyền phản động, cỗ vũ tinh thần cho phong trào đấu tranh của nhân dân.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button