Lịch SửLớp 8

Soạn Sử 8: Câu hỏi in nghiêng trang 33 Lịch Sử 8 Bài 4 – TopLoigiai

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Câu hỏi in nghiêng trang 33 Lịch Sử 8 Bài 4

 “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu của nó.

Lời giải

Bạn đang xem: Soạn Sử 8: Câu hỏi in nghiêng trang 33 Lịch Sử 8 Bài 4 – TopLoigiai

+ Hoàn cảnh ra đời của “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” :

– Giai cấp vô sản bị giai cấp tư sản bóc lột, các cuộc đấu tranh vẫn diễn ra nhưng đều bị thất bại nên cần phải có một lý luận khoa học để dẫn dắt con đường đấu tranh.

– Đúng lúc đó có một chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế ra đời mang tên “Đồng minh những người cộng sản”.

– Khi đó, Mác và Ăng-ghen được giao nhiệm vụ soạn thảo cương lĩnh cho đồng minh này.

– Đến tháng 2-1848, cương lĩnh được công bố chính thức tại Luân Đôn với hình thức như một bản tuyên ngôn, đó là Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

+ Nội dung chủ yếu của “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” :

– Mục đích và nguyện vọng của những người cộng sản chân chính được thể hiện rõ ràng trong bản tuyên ngôn.

– Nêu rõ được quy luật phát triển của xã hội loài người, đó là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở tương lai.

– Nhấn mạnh được vai trò của giai cấp công nhân, đó là: giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt để thực hiện sứ mệnh cao cả: lật đổ chế độ tư bản và xây dựng nên một chế độ xã hội chủ nghĩa với quyền lợi được đảm bảo.

Câu hỏi in nghiêng trang 33 Lịch Sử 8 Bài 4

Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 – 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

Lời giải

Điểm nổi bật nhất của phong trào công nhân nhân từ sau cách mạng 1848 – 1849 đến năm 1870 là họ đã thực sự trưởng thành. Điều này thể hiện ở việc công nhân đã nhận thức rõ hơn về sứ mệnh và vai trò của mình trong các cuộc đấu tranh. Từ đó, họ sẽ có tinh thần đoàn kết quốc tế trong phong trào công nhân hơn.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button