Lịch SửLớp 8

Soạn Sử 8: Câu hỏi in nghiêng trang 53 Lịch Sử 8 Bài 8 – TopLoigiai

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Câu hỏi in nghiêng trang 53 Lịch Sử 8 Bài 8

Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII – XIX.

Lời giải

Bạn đang xem: Soạn Sử 8: Câu hỏi in nghiêng trang 53 Lịch Sử 8 Bài 8 – TopLoigiai

Một số phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII – XIX gồm có:

– Hóa học: Men-đê-lê-ép nghiên cứu và phát minh ra Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

– Vật lý: Niu-tơn với thuyết vạn vật hấp dẫn, Lô-mô-nô-xốp phát minh ra Định luật bảo toàn năng lượng.

– Sinh học: Đác-uyn nghiên cứu ra thuyết tiến hóa và di truyền, Puốc-kin-giơ với thuyết tế bào.

Câu hỏi in nghiêng trang 53 Lịch Sử 8 Bài 8

Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII – XIX.

Lời giải

– Khoa học xã hội đã giúp đời sống xã hội loài người phá vỡ ý thức hệ phong kiến, tấn công vào những nhà thờ.

– Nó giải thích rõ quy luật vận độc của thế giới, từ đó thúc đẩy xã hội loài người phát triển.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button