Lịch SửLớp 8

Soạn Sử 8: Câu hỏi in nghiêng trang 56 Lịch Sử 8 Bài 9 – TopLoigiai

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX

Câu hỏi in nghiêng trang 56 Lịch Sử 8 Bài 9

Giá trị lương thực xuất khẩu

Số người chết đói

Bạn đang xem: Soạn Sử 8: Câu hỏi in nghiêng trang 56 Lịch Sử 8 Bài 9 – TopLoigiai

Năm

Số lượng

Năm

Số người chết

1840

858.000 livrơ

1825- 1850

400.000

1858

3.800.000 livrơ

1850- 1875

5.000.000

1901

9.300.000 livrơ

1875- 1900

15.000.000

Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ?

Lời giải

Qua bảng thống kê trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng:

– Từ năm 1840 đến năm 1901, giá trị lương thực xuất khẩu không ngừng gia tăng và tăng rất nhanh. Từ 000 livrơ (năm 1840) đã tăng vọt lên 9.300.000 livrơ (năm 1901).

– Cùng với sự gia tăng của giá trị lương thực xuất khẩu, sổ người chết đói lại tăng rất nhanh chóng. Từ 400.000 người chết đói (giai đoạn 1825- 1850) đã tăng lên 15.000.000 người (giai đoạn 1875- 1900).

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button