Lớp 10Ngữ Văn

Tác giả – Hồi trống Cổ Thành (Hoàn cảnh sáng tác, Tóm tắt, Nội dung, Sơ đồ tư duy) – Văn 10

Hồi trống Cổ Thành

(La Quán Trung)

I. Tác giả

1. Tiểu sử

– La Quán Trung sinh năm 1330, mất năm 1400 (?), tên là La Bản, hiệu Hồ Hải tản nhân

– Quê quán: vùng Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây cũ

– Thời đại: ông lớn lên vào cuối thời Nguyên đầu thời Minh

Bạn đang xem: Tác giả – Hồi trống Cổ Thành (Hoàn cảnh sáng tác, Tóm tắt, Nội dung, Sơ đồ tư duy) – Văn 10

– Con người: tính tình đơn độc, lẻ loi, thích một mình ngao du đây đó.

– Ông là người chuyên sưu tầm và biên soạn dã sử

2. Sự nghiệp sáng tác

– Các sáng tác chính: Tam quốc diễn nghĩa, Tùy Đường lưỡng triều chí truyện, Tấn Đường ngũ đại sử diễn nghĩa, Bình yêu truyện…

– La Quán Trung là người đầu tiên có đóng góp xuất sắc cho trường phái tiểu thuyết lịch sử thời Minh – Thanh ở Trung Quốc

II. Tác phẩm

1. Tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa

    a) Nguồn gốc tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa

– La Quán Trung căn cứ vào lịch sử, truyện kịch dân gian để viết Tam quốc diễn nghĩa.

– Tam quốc diễn nghãi ra đời vào đầu thời Minh (1368 – 1644), gồm 120 hồi

    b) Nội dung

– Kể lại quá trình hình thành và diệt vong của ba triều đại phong kiến là Ngụy, Thục và Ngô

– Thể hiện khát vọng hòa bình, thống nhất của nhân dân

    c) Nghệ thuật

– Giá trị lịch sử, nghệ thuật

– Tài kể chuyện đặc sắc, nghệ thuật miêu tả các trận chiến độc đáo

2. Vị trí đoạn trích

    Đoạn trích thuộc hồi thứ 28

3. Tóm tắt

    Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi 28. Quan Công đưa hai chị dâu sang Nhữ Nam, kéo quân đến Cổ Thành gặp được Trương Phi. Nào ngờ, việc Quan Công hàng Tào Tháo bị Trương Phi hiểu lầm là bội nghĩa, đòi giết Quan Công. Để xua tan mối nghi ngờ, Quan Công đã nhận ngay điều kiện Trương Phi đưa ra : Phải lấy đầu Sái Dương (viên tướng của Tào Tháo) trong ba hồi trống. Chưa đứt một hồi, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Phi mới hiểu được lòng dạ trung thực của Quan Công, rỏ nước mắt khóc, thụp lạy Quan Công.

4. Bố cục (2 phần)

– Phần 1 (từ đầu…đem theo quân mã chứ!) : Trương Phi hiểu lầm Quan Công.

– Phần 2 (còn lại) : Quan Công chém Sái Dương, giải hiềm nghi, anh em đoàn tụ.

5. Giá trị nội dung

– Hồi trống cổ thành chứa đầy linh hồn của đoạn trích. Đó là hồi trống thách thức, minh oan, đoàn tụ

– Biếu dương lòng anh hùng, trung nghãi của Trương Phi và Quan Công

6. Đặc sắc nghệ thuật

– Ngôn ngữ sinh động, sử dụng nhiều lối cổ, lối văn biền ngẫu

– Lời kể giản dị

– Xây dựng nhân vật đặc sắc

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Ngữ Văn 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button