Lớp 8Tin Học

Tại sao cần viết chương trình?

Câu hỏi: Tại sao cần viết chương trình?

Trả lời: 

Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Tại sao cần viết chương trình?

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về Máy tính và chương trình máy tính nhé.

1. Khái niệm viết chương trình – ra lệnh 

– Khái niệm câu lệnh: là những chỉ dẫn, nhiệm vụ cần được thực hiện được đưa ra để ra lệnh cho máy tính làm việc.

– Khái niệm chương trình: là một dãy các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu để thực hiện theo.

– Mục đích của việc viết chương trình: chương trình được tạo ra nhằm khai thác tốc độ và khả năng tính toán của máy tính để ứng dụng nó vào các bài toán trong cuộc sống, công việc, học tập. chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn.

– Máy tính thực hiện các câu lệnh 1 cách tuần tự, từ trên xuống dưới.

Ví dụ: Chương trình Rô-bốt nhặt rác sẽ có thể có cách lệnh được thực hiện từ trên xuống dưới như sau:

– Tiến 2 bước

– Quay trái, tiến 1 bước

– Nhặt rác

– Quay phải, tiến 3 bước

– Quay trái tiến 2 bước

– Bỏ rác vào thùng

2. Viết chương trình – ra lệnh cho máy tính làm việc

– Chương trình: là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. 

– Viết chương trình là viết các lệnh để chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể.

3. Chương trình và ngôn ngữ lập trình

a. Ngôn ngữ máy

– Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ được hình thành từ các số 0 và 1, trên cơ sở các bít. 

– Ngôn ngữ máy rất khó học và sử dụng

– Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất dành cho máy tính. Máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện.

b. Ngôn ngữ lập trình

– Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ sử dụng để viết các chương trình máy tính.

– Gẫn gũi với ngôn ngữ tự nhiên, dễ học dễ sử dụng.

– Máy tính chưa thể trực tiếp hiểu và thực thi các lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình.

c. Chương trình dịch

– Chương trình dịch là chương trình dùng để chuyển đổi ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy

d. Môi trường lập trình

– Chương trình soạn thảo và chương trình dịch cùng với các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi hoặc thực hiện chương trình được kết hợp vào một phần mềm gọi là môi trường lập trình. 

e. Viết chương trình cho máy tính

– Việc viết chương trình cho máy tính gồm 2 bước:

+ Bước 1: Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình

+ Bước 2: Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy cho máy tính hiểu được

f. Các ngôn ngữ lập trình hiện nay

– Hiện nay, có rất nhiều ngôn ngữ lập trình sử dụng cho việc tạo ra các chương trình như:

+ Turbo Pascal, Free Pascal

+ Turbo C, C++, C#

+ Java

+ Visual Basic

4. Bài tập ví dụ

Câu 1: Chương trình máy tính được theo các bước:

A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình

B. Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

C. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính

Chương trình máy tính được tạo ra gồm:

+ Bước 1: Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình

+ Bước 2: Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

Đáp án đúng: C. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

Câu 2: Tại sao cần viết chương trình?

A. Viết chương trình giúp con người

B. Điều khiển máy tính

C. Một cách đơn giản và hiệu quả hơn

D. Cả A, B và C

Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn.

Đáp án đúng: D. Cả A, B và C

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tin Học 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button