Công NghệLớp 8

Thường dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay

CÂU HỎI: Thường dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay

A. 1

B. 2

Bạn đang xem: Thường dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay

C. 3

D. 4

LỜI GIẢI: .

Đáp án đúng: B. 2

Giải thích:

 Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng 2 hình chiếu đó là hình chiếu đứng và hình chiếu bằng. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy.

[CHUẨN NHẤT] Thường dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay

CÙNG THPT Đông Đô ÔN LẠI KIẾN THỨC LIÊN QUAN NHÉ!!!

I. KHỐI TRÒN XOAY

– Các khối tròn xoay thường gặp:

Tóm lại: Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình

– Cách tạo thành hình trụ: Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định ta được hình trụ

– Cách tạo thành hình nón: Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định ta được hình nón

– Cách tạo thành hình cầu: Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định ta được hình cầu

II. HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU

1. Hình trụ

Bảng 1. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình trụ

Hình chiếu Hình dạng Kích thước
Đứng Hình chữ nhật d, h
Bằng Hình tròn d
Cạnh Hình chữ nhật d, h

2. Hình nón

Bảng 2. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình nón

Hình chiếu Hình dạng Kích thước
Đứng Tam giác cân d, h
Bằng Hình tròn d
Cạnh Tam giác cân d, h

3. Hình cầu

Bảng 3. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình cầu

Hình chiếu Hình dạng Kích thước
Đứng Hình tròn d
Bằng Hình tròn d
Cạnh Hình tròn d

III. LUYỆN TẬP

1. Bài tập tự luận

Bài tập 1

Hình trụ được tạo thành như thế nào ? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh ,thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì ?

Lời giải:

– Hình trụ được tạo thành: Khi cho 1 hình chữ nhật quay quanh 1 cạnh của nó thì ba cạnh còn lại của hình chữ nhật sẽ quét nên 1 hình gọi là hình trụ

– Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng :

+ Chiếu đứng thì có hình chữ nhật

+ Chiếu cạnh có dạng hình tròn.

Bài tập 2

Hình nón được tạo thành như thế nào ? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì ? 

Lời giải:

– Hình nón được tạo thành khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định ta được hình nón

– Hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu cạnh là hình tròn

Bài tập 3

Hình cầu được tạo thành như thế nào ? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì ? 

Lời giải:

– Hình cầu được tạo thành khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu

– Hình chiếu đứng , hình chiếu bằng là hình tròn
2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong các đồ vật sau, đồ vật nào có dạng tròn xoay?

A. Bát B. Đĩa C. Chai D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Khi quay ……… một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón”

A. Hình tam giác vuông

B. Hình tam giác

C. Hình chữ nhật

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Câu 3: Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình:

A. Hình nón B. Hình trụ C. Hình cầu D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 4: Điền vào chỗ trống: “Khi quay ……… một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ”

A. Hình tam giác B. Hình chữ nhật C. Nửa hình tròn D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 5: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:

A. Hình chữ nhật

B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 6: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình nón là:

A. Tam giác B. Tam giác cân C. Tam giác vuông D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 7: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình cầu là:

A. Hình chữ nhật B. Tam giác C. Hình tròn D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Câu 8: Người ta dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Đáp án: B

Câu 9: Đối với khối tròn xoay, người ta thường dungfhai hình chiếu để biểu diễn:

A. Hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao

B. Hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

C. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 10: Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là:

A. Tam giác B. Tam giác cân C. Hình tròn D. Đáp án khác

Đáp án: C

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Công Nghệ 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button