Địa LýLớp 10

Tính góc nhập xạ Vào ngày 22 – 12? | Địa Lý 10

Câu hỏi: Tính góc nhập xạ Vào ngày 22-12?

Lời giải:

* Vào ngày 22-12:

Bạn đang xem: Tính góc nhập xạ Vào ngày 22 – 12? | Địa Lý 10

– Ở nửa cầu Nam, nếu:

+ Vĩ độ < 23°27’ thì α=90°- 23°27’ + vĩ độ

+ Vĩ độ > 23°27’ thì α=90°- vĩ độ + 23°27’

+ Vĩ độ ở nửa cầu Nam thì α=90°- 2327’ – vĩ độ

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về phương pháp tính góc nhập xạ nhé.

1. Góc nhập xạ là gì?

– Góc nhập xạ là góc được tạo bởi tia tới của Mặt trời hợp tiếp tuyến của bề mặt Trái Đất trong những thời điểm cụ thể.

– Qua việc tính toán xác định được lượng nhiệt mà mặt trời phân phối xuống ở những địa phương và vào những thời điểm khác nhau trên Trái đất có sự khác biệt như thế nào, từ đó giải thích được tuy cùng ở trên Trái đất ở cùng một thời gian mà nơi nhận được lượng nhiệt nhiều, nơi nhận được lượng nhiệt ít và tại một địa điểm trong các thời điểm khác nhau trong năm thì nhận được lượng nhiệt khác nhau do góc nhập xạ khác nhau.

2. Ý nghĩa góc nhập xạ

+ Cho biết lượng ánh sáng và lượng nhiệt đem tới bề mặt đất. Góc nhập xạ càng lớn, lượng ánh sáng và nhiệt đem tới mặt đất càng lớn

+ Cho biết độ cao của Mặt Trời so với mặt đất

3. Đặc điểm góc nhập xạ

Góc nhập xạ thay đổi theo không gian và thời gian

+ Theo vĩ độ: vĩ độ càng cao, góc chiếu sáng càng nhỏ

+ Theo mùa: cùng một vĩ độ, mùa hè góc chiếu sáng lớn, mùa đông góc chiếu sáng nhỏ.

+ Theo ngày: buổi sáng góc chiếu sáng nhỏ và lớn dần đến 12h trưa, sau đó lại nhỏ dần về chiều.

 + Theo địa hình: cùng một ngọn núi, sườn núi ngược chiều với tia sáng Mặt Trời thường có góc chiếu lớn, sườn núi cùng chiều với tia sáng Mặt Trời thường có góc chiếu nhỏ.

4. Công thức tính góc nhập xạ

Công thức tổng quát: h° = 90°  – j  ± α, trong đó:

+ ho : góc nhập xạ   

+ j : vĩ độ của địa điểm cần tính góc nhập xạ                                   

+ α là góc tạo bởi của tia sáng Mặt Trời và mặt phẳng xích đạo (còn gọi là xích vĩ), 0° ≤ a ≤ 23°27’

Một số trường hợp đặc biệt:

• Vào ngày 22-6:

– Ở nửa cầu Bắc, nếu:

+ Vĩ độ < 23°27’ thì α = 90°- 23°27’ + vĩ độ

+ Vĩ độ > 23°27’ thì α = 90°- vĩ độ + 23°27’

+ Vĩ độ ở nửa cầu Nam thì α = 90o – 23o27’ – vĩ độ

* Vào ngày 22-12:

– Ở nửa cầu Nam, nếu:

+ Vĩ độ < 23°27’ thì α = 90°- 23°27’ + vĩ độ

+ Vĩ độ > 23°27’ thì α = 90°- vĩ độ + 23°27’

+ Vĩ độ ở nửa cầu Nam thì α=90°- 23°27’ – vĩ độ

* Vào ngày 21-3 và 23-9

– Tại mọi vĩ độ ở cả hai nửa cầu Bắc và Nam α = 90° – vĩ độ

• Các ngày khác trong năm khi biết trời lên thiên đỉnh tại một vĩ tuyến nào đó

Gọi vĩ tuyến mặt trời chiếu vuông góc là A° vĩ tuyến cần tính là B (22°23’>A>B)

– Khi vĩ đô cần tính góc nhập xạ nhỏ hơn vĩ tuyên Mặt trời chiếu vuông góc ta có công thức α = 90° − A + B

– Khi vĩ đô cần tính góc nhập xạ lớn hơn vĩ tuyên Mặt trời chiếu vuông góc ta có công thức

α = 90° – B + A

– Vào các ngày khác, ta phải tính a:

Công thức: α = a.n , trong đó:

+ α: góc tạo bởi tia sáng Mặt Trời và mặt phẳng xích đạo

+ a: tốc độ chuyển động biểu kiến của Mặt Trời

+ n: số ngày Mặt Trời chuyển động biểu kiến từ ngày phân tới ngày cần tính góc nhập xạ

– Vận tốc chuyển động biểu kiến của Mặt Trời ở Bác Bán Cầu:

Từ 21/3 đến 22/6, Mặt Trời chuyển động từ xích đạo lên chí tuyến Bắc hết 93 ngày và đi được ”quãng đường” là 23o27’ = 1407’

→ Mỗi ngày, Mặt Trời di chuyển được a= 1407’ : 93 ngày = 15’08” = 908”

+ Tương tự, từ 22/6 →23/9, a = 908”

ở Nam Bán Cầu, từ 23/9 → 22/12 Mặt Trời chuyển động từ xích đạo lên chí tuyến Nam hết 90 ngày và đi được ”quãng đường” là 23o27’ = 1407’

→ Mỗi ngày, Mặt Trời di chuyển được 1407’ : 90 ngày = 938”

+ Từ 22/9 → 21/3 Mặt Trời chuyển động từ chí tuyến Nam lên xích đạo hết 89 ngày và đi được ”quãng đường” là 23o27’ = 1407’

→ Mỗi ngày, Mặt Trời di chuyển được 1407’ : 89 ngày = 949”

5. Các dạng bài tập tính toán liên quan đến công thức tính góc nhập xạ 

– Tính góc nhập xạ lúc 12h trưa các ngày

+ Bài toán xuôi: cho vĩ độ → tính góc nhập xạ

+ Bài toán ngược: cho góc nhập xạ → tìm vĩ độ

– Tính ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh

– Tính vĩ độ địa lý  của 1 địa điểm

– ….

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button