Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 151 Lịch Sử 11 Bài 24

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Trả lời câu hỏi trang 151 Lịch Sử 11 Bài 24

– Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào dân tộc thiểu số?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 151 Lịch Sử 11 Bài 24

– Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì?

– Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động?

Lời giải

* Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn của đồng bào dân tộc thiểu số là:

+ Khởi nghĩa của người thái(1914)

+ Khởi nghĩa của người Mông(1918) ở Lai Châu

+ Khởi nghĩa của binh lính đồn Bình Liêu(1918)

+ Khởi nghĩa của đồng bào Mnông(1916)

* Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa:

+ Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của toàn dân

+ Gây ra rất nhiều khó khăn cho chính quyền thực dân

* Các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động vì:

– Để dễ tuyên truyền vận động và hoạt động trong quần chúng.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button