Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 51 Lịch Sử 11 Bài 9

Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Trả lời câu hỏi trang 51 Lịch Sử 11 Bài 9

Chính phủ Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai ?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 51 Lịch Sử 11 Bài 9

Lời giải

– Ngày 25/10/1917, ra tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết do Lê-nin đứng đầu.

– Việc làm của chính quyền Xô Viết:

+ Thông qua các “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” đáp ứng những nguyện vọng cấp thiết của quần chúng nhân dân.

+ Nhanh chóng thủ tiêu những tàn tích phong kiến,..

+ Công bố bản Tuyên ngôn về quyền các dân tộc ở Nga.

+ Thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao.

⇒ Chính quyền Xô viết đã đem lại lợi ích và bảo vệ lợi ích cho toàn nhân dân nước Nga.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button