Công NghệLớp 10

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12 (có đáp án): Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường – Đề số 1

Câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12 (có đáp án): Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường chọn lọc, hay nhất. Tuyển tập loạt Câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án được giải thích chi tiết, đầy đủ, rõ ràng.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12

Câu 1: Phân hóa học là loại phân:

 1. Được sản xuất theo quy trình công nghiệp.

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12 (có đáp án): Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường – Đề số 1

 2. Có chứa các loài VSV.

 3. Loại phân sử dụng tất cả các chất thải.

 4. Loại phân hữu cơ vùi vào đất.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:

 1. Phân hoá học chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp.

 2. Phân hoá học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao.

 3. Phân hoá học dễ tan nên dùng để bón lót là chính.

 4. Phân hoá học khó tan nên dùng bón lót là chính.

Câu 3: Vì sao không nên sử dụng phân hóa học quá nhiều?

 1. Dễ tan.

 2. Dễ tan cây không hấp thụ hết.

 3. Không có tác dụng cải tạo đất.

 4. Dễ tan, cây không hấp thụ hết → gây lãng phí, không có tác dụng cải tạo đất còn làm đất chua.

Câu 4: Khi bón nhiều phân đạm và bón liên tục nhiều năm sẽ gây hiện tượng gì cho đất?

 1. Đất sẽ kiềm hơn.

 2. Đất sẽ mặn hơn.

 3. Đất sẽ chua hơn.

 4. Đất trung tính.

Câu 5: Loại phân nào dùng bón thúc là chính:

 1. Đạm, kali.

 2. Phân lân.

 3. Phân chuồng.

 4. Phân VSV.

Câu 6: Sau khi sử dụng phân hữu cơ cần chú ý điểm gì?

 1. Phân đạm, kali chủ yếu dùng bón thúc là chính.

 2. Phải bón vôi

 3. Phải ủ trước khi bón

 4. Ít nguyên tố khoáng

Câu 7: Phân hữu cơ có đặc điểm:

 1. Khó hoà tan, tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.

 2. Dễ hoà tan, có nhiều chất dinh dưỡng.

 3. Khó hoà tan, có chứa nhiều chất dinh dưỡng.

 4. Dễ hoà tan, tỉ lệ dinh dưỡng thấp.

Câu 8: Loại phân nào dùng để bón lót là chính:

 1. Đạm.

 2. Phân chuồng.

 3. Phân NPK.

 4. Kali.

Câu 9: Phân có tác dụng cải tạo đất:

 1. Phân Hóa học.

 2. Phân hữu cơ, phân vi sinh.

 3. Phân vi sinh.

 4. Phân lân.

Câu 10: Phân hữu cơ trước khi sử phải ủ cho hoai mục nhằm:

 1. Thúc đẩy nhanh quá trình phân giải và tiêu diệt mầm bệnh.

 2. Thúc đẩy nhanh quá trình phân giải.

 3. Tiêu diệt mầm bệnh.

 4. Cây hấp thụ được.

Đáp án trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

D

C

A

C

C

B

B

D

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1:

Phân hóa học là loại phân được sản xuất theo quy trình công nghiệp – SGK trang 38

Câu 2:

Phân hoá học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao – SGK trang 39

Câu 3:

Không nên sử dụng phân hóa học quá nhiều – SGK trang 39

Câu 4:

Khi bón nhiều phân đạm và bón liên tục nhiều năm sẽ gây đất bị hoá chua – SGK trang 40

Câu 5:

Loại phân nào dùng bón thúc là chính là phân chứa N,P,K – SGK trang 40

Câu 6:

Sau khi sử dụng phân hữu cơ cần chú ý phải ủ trước khi bón để cho phân hoại mục – SGK trang 40

Câu 7:

Phân hữu cơ có đặc điểm khó hoà tan, có chứa nhiều chất dinh dưỡng

Câu 8:

Loại phân nào dùng để bón lót là chính là phân hữu cơ-phân chuồng – SGK trnag 40

Câu 9:

Phân có tác dụng cải tạo đất là phân hữu cơ và phân vi sinh – SGK trang 39

Câu 10:

Phân hữu cơ trước khi sử phải ủ cho hoai mục nhằm để hoại mục để cây hấp thụ được – SGK trang 39

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button