Địa LýLớp 8

Trắc nghiệm Địa 8 Bài 19 có đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Địa 8 Bài 19 có đáp án chi tiết

Câu 1: Ngoại lực là gì?

   A. Là lực sinh ra bên trong lòng Trái Đất.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Địa 8 Bài 19 có đáp án chi tiết

   B. Là lực sinh ra bên ngoài Trái Đất.

   C. Là lực phát sinh từ lớp vỏ Trái Đất

   D. Là lực phát sinh từ phát sinh Mặt Trời

Đáp án đúng: B. Là lực sinh ra bên ngoài Trái Đất.

Câu 2: Đâu không phải tác động của nội lực lên bề mặt Trái Đất

   A. Làm dịch chuyển các mảng kiến tạo

   B. Tạo ra các nấm đá

   C. Tạo ra các trận động đất

   D. Tạo ra các dãy núi cao và đồ sộ.

Đáp án đúng: B. Tạo ra các nấm đá

Câu 3: Nội lực là gì?

   A. Là lực sinh ra bên trong lòng Trái Đất.

   B. Là lực sinh ra bên ngoài Trái Đất.

   C. Là lực phát sinh từ lớp vỏ Trái Đất

   D. Là lực phát sinh từ phát sinh Mặt Trời

Đáp án đúng: A. Là lực sinh ra bên trong lòng Trái Đất.

Câu 4: Vành đai lửa lớn nhất trên thế giới có tên là:

   A. Vành đai lửa Thái Bình Dương

   B. Vành đai lửa Ấn Độ Dương

   C. Vành đai lửa Đại Tây Dương

   D. Vành đai lửa Bắc Băng Dương

Đáp án đúng: A. Vành đai lửa Thái Bình Dương

Câu 5: Các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của mảng kiến tạo?

   A. Ở giữa của các mảng kiến tạo

   B. Ở phía bắc của mảng kiến tạo

   C. Ở phía nam của mảng kiến tạo.

   D. Ở nơi tiếp xúc giữa các nảng kiến tạo

Đáp án đúng: D. Ở nơi tiếp xúc giữa các nảng kiến tạo

Câu 6: Đâu không phải tác động của nội lực lên bề mặt Trái Đất

   A. Làm dịch chuyển các mảng kiến tạo

   B. Tạo ra các nấm đá

   C. Tạo ra các trận động đất

   D. Tạo ra các dãy núi cao và đồ sộ.

Đáp án đúng: B. Tạo ra các nấm đá

Câu 7: Nhận xét nào đúng về tác động của nội lực và ngoại lực

   A. Hai lưc này tác động riêng rẽ trên bề mặt địa hình Trái Đất.

   B. Hiện nay chỉ có quá trình ngoại lực điễn ra trên bề mặt Trái Đất.

   C. Quá trình nội lực diễn ra trước, quá trình ngoại lực diễn ra sau.

   D. Nội lực và ngoại lực diễn ra đồng thời hoặc xen kẽ nhau.

Đáp án đúng: D. Nội lực và ngoại lực diễn ra đồng thời hoặc xen kẽ nhau.

Câu 8: Dãy Hi-ma-lay-a là nơi tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo nào?

   A. Mảng Âu-Á với mảng Thái Bình Dương

   B. Mảng Âu-Á với mảng Ấn Độ

   C. Mảng Âu-Á với mảng Phi

   D. Mảng Âu –Á với mảng Bắc Mĩ.

Đáp án đúng: B. Mảng Âu-Á với mảng Ấn Độ

Câu 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

   A. Tạo ra động đất

   B. Tạo ra núi lửa

   C. Tạo thành các đồng bằng lớn

   D. Làm dịch chuyển các mảng kiến tạo.

Đáp án đúng: C. Tạo thành các đồng bằng lớn

Câu 10: Nhận xét nào sau đây không đúng về tác động của nội lực và ngoại lực

   A. Các dạng địa hình vô cùng phong phú của bề mặt Trái Đất.

   B. Ngày nay bề mặt Trái Đất vẫn đang tiếp tục thay đổi.

   C. Địa hình bề mặt Trái Đất hiện nay chỉ chịu tác động của ngoại lực.

   D. Địa hình bề mặt Trái Đất chịu tác động của cả nội lực và ngoại lực.

Đáp án đúng: C. Địa hình bề mặt Trái Đất hiện nay chỉ chịu tác động của ngoại lực.

Câu 11: Có bao nhiêu mảng kiến tạo lớn:

   A. 6      B. 7

   C. 8      D. 9

Đáp án đúng: B. 7

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Địa Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button