Lớp 10TIn Học

Trắc nghiệm Tin học 10: Bài 12 (có đáp án) | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

  Câu 1: Chọn cách tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành:

  A. Nhấp chọn Start/ Shut down (hoặc Turn Off)/ OK

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 10: Bài 12 (có đáp án) | Giải bài tập SGK Tin học 10

  B. Tắt nguồn điện bằng cách nhấn vào nút Power trên thân máy

  C. Nhấp chọn Start/ Shut down (hoặc Turn off)/ Shut Down (hoặc Turn Off)

  D. Nhấp chọn Start/ Shut down/ Stand by/ OK

  Đáp án : C

  Giải thích :

  Nhấp chọn Start/ Shut down (hoặc Turn off)/ Shut Down (hoặc Turn Off) trên bảng chọn là các tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành.

  Câu 2: Hãy chọn phương án đúng. Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:

  A. Tên máy tính và mật khẩu;

  B. Họ tên người dùng và tên máy tính;

  C. Tên và mật khẩu của người dùng đăng kí trong tài khoản.

  D. Họ tên người dùng và mật khẩu;

  Đáp án : C

  Giải thích :

  Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận tên (user) và mật khẩu (password) của người dùng đăng kí trong tài khoản.

  Câu 3: Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất?

  A. Hibernate

  B. Stand By

  C. Restart

  D. Turn off

  Đáp án : D

  Giải thích :

  Chế độ ra khỏi hệ thống an toàn cho máy nhất là tắt máy hoàn toàn (Turn off).

  Câu 4: Phát biểu nào là chưa chính xác khi nói về chế độ Hibernate?

  A. Chọn Hibernate, hệ điều hành sẽ sao lưu toàn bộ thông tin trong RAM

  B. Hibernate cho phép người sử dụng tạm thời không dùng máy trong thời gian 2 – 5 giờ

  C. Muốn sử dụng chức năng Hibernate, ổ cứng phải có dung lượng lớn hơn hoặc bằng RAM

  D. Hibernate là chức năng của hệ điều hành nhưng có một số máy không có chức năng này

  Đáp án : A

  Giải thích :

  Chọn Hibernate để tắt máy hệ điều hành sẽ sao lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc hiện thời trong RAM. Khi khởi động lại, máy tính nhanh chóng thiết lập lại toàn bộ trạng thái đang làm việc trước đó như các chương trình đang thực hiện, tài liệu đang mở…

  Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống(……..)

  Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình ………….

  A. Cần thiết cho việc nạp chương trình pascal

  B. Cần thiết cho việc nạp Micsoft Word

  C. Cần thiết cho việc nạp Excel

  D. Cần thiết cho việc nạp hệ điều hành

  Đáp án : D

  Giải thích :

  Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình cần thiết cho việc nạp hệ điều hành.

  Câu 6: Chế độ nào sau đây dùng để tạm dừng làm việc với máy tính trong một khoảng thời gian (khi cần làm việc trở lại chỉ cần di chuyển chuột hoặc ấn phím bất kỳ):

  A. Restart

  B. Shut down

  C. Stand by

  D. Restart in MS DOS Mode

  Đáp án : C

  Giải thích :

  Chế độ Stand by (Sleep) dùng để tạm dừng làm việc với máy tính trong một khoảng thời gian (khi cần làm việc trở lại chỉ cần di chuyển chuột hoặc ấn phím bất kỳ).

  Câu 7: Để tránh mất mát tài nguyên và chuẩn bị cho lần làm việc tiếp theo được thuận tiện, khi ra khỏi hệ thống (kết thúc công việc). Người sử dụng thực hiện:

  A. Ấn công tắc nguồn (nút Power) để tắt máy tính

  B. Chọn tùy chọn STAND BY

  C. Chọn tùy chọn SHUT DOWN

  D. Chọn tùy chọn RESTART

  Đáp án : C

  Giải thích :

  Để tránh mất mát tài nguyên và chuẩn bị cho lần làm việc tiếp theo được thuận tiện, khi ra khỏi hệ thống (kết thúc công việc). Người sử dụng thực hiện chọn SHUT DOWN vì mọi thay đổi trong thiết đặt hệ thống được lưu vào đĩa cứng trước khi nguồn được tắt.

  Câu 8: Để khởi động lại máy tính ta thực hiện:

  A. Ấn nút Reset trên máy tính

  B. Gõ tổ hợp phím CTRL – ALT – DEL

  C. Cả hai câu A, B đều đúng

  D. Cả hai câu A, B đều sai

  Đáp án : D

  Giải thích :

  Để khởi động lại máy tính ta thực hiện chọn Start → chọn Restart.

  Câu 9: Khi máy tính đang ở trạng thái hoạt động (hoặc bị “treo”), để nạp lại hệ thống (khởi động lại) ta thực hiện:

  A. Ấn nút công tắc nguồn (Power)

  B. Ấn tổ hợp phím CTRL+ALT+DELETE (hoặc nút RESET trên máy tính)

  C. Rút dây nguồn điện nối vào máy tính

  D. Ấn phím F10

  Đáp án : B

  Giải thích :

  Khi máy tính đang ở trạng thái hoạt động (hoặc bị “treo”), để nạp lại hệ thống (khởi động lại) ta thực hiện ấn tổ hợp phím CTRL+ALT+DELETE khi bàn phím chưa bị phong tỏa (hoặc nút RESET trên máy tính).

  Câu 10: Hãy sắp xếp thứ tự các công việc thực hiện tuần tự khi nạp hệ điều hành.

  1. Nạp hệ điều hành vào bộ nhớ trong.

  2. Kiểm tra các thiết bị kết nối với máy tính.

  3. Cắm nguồn và Bật máy.

  4.Tìm chương trình khởi động trên đĩa khởi động.

  A. 1 – 3- 2 – 4

  B. 2 – 4 – 1 – 3

  C. 3 – 2 – 4 – 1

  D. 4 – 1 – 3 – 2

  Đáp án : C

  Giải thích :

  Các công việc thực hiện tuần tự khi nạp hệ điều hành:

  + Cắm nguồn và Bật máy.

  + Kiểm tra các thiết bị kết nối với máy tính.

  + Tìm chương trình khởi động trên đĩa khởi động.

  + Nạp hệ điều hành vào bộ nhớ trong.

  Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

  Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button