Lớp 11Sinh Học

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là?

Câu hỏi: Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là?

A. tim → động mạch→ khoang máu → tế bào → tĩnh mạch → tim.

B. tim → khoang máu → tế bào → động mạch → tĩnh mạch → tim.

Bạn đang xem: Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là?

C. tim → động mạch → tĩnh mạch → khoang máu→ tế bào → tim.

D. tim → động mạch → tế bào → tĩnh mạch → khoang máu → tim.

Lời giải :

Đáp án đúng: A. tim → động mạch→ khoang máu → tế bào → tĩnh mạch → tim.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về hệ tuần hoàn nhé!

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ TUẦN HOÀN

1. Cấu tạo chung

– Dịch tuần hoàn: máu hoặc hỗn hợp máu và dịch mô, hòa tan các chất dinh dưỡng và các chất khí → vận chuyển các chất từ cơ quan này sang cơ quan khác đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.

– Tim: hút và đẩy máu trong hệ mạch → máu được tuần hoàn liên tục trong hệ mạch

– Hệ thống mạch máu:

+ Động mạch: Dẫn máu từ tim đến các mao mạch và các tế bào  

+ Mao mạch: Dẫn máu từ  động mạch với tĩnh mạch

+ Tĩnh mạch: Dẫn máu từ các các mao mạch về tim

2. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

– Động vật đơn bào và động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.

– Ở động vật đa bào có kích thước cơ thể lớn, do trao đổi chất qua bề mặt cơ thể không đáp ứng được nhu cầu của cơ thể dẫn đến các động vật đó có hệ tuần hoàn.

– Hệ tuần hoàn ở động vật có các dạng sau:

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là? (ảnh 2)

1. Hệ tuần hoàn hở

– Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai,…) và chân khớp (côn trùng, tôm…)

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là? (ảnh 3)

Hệ tuần hoàn hở có đặc điểm:

– Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang cơ thể. Ở đây máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô (gọi chung là máu). Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào, sau đó trở về tim.

– Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

2. Hệ tuần hoàn kín

– Hệ tuần hoàn kín có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và động vật có xương sống

– Hệ tuần hoàn kín có đặc điểm:

+ Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

– Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

– Hệ tuần hoàn kín của động vật có xương sống là hệ tuần hoàn đơn hoặc hệ tuần hoàn kép. Hệ tuần hoàn đơn có ở cá. Hệ tuần hoàn kép có ở nhóm động vật có phổi như lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là? (ảnh 4)

Bảng. So sánh hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Đặc điểm so sánh

Hệ tuần hoàn đơn

Hệ tuần hoàn kép

Đại diện

Lớp Cá

Lớp Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú

Cấu tạo của tim

Tim 2 ngăn

Tim 3 ngăn hoặc 4 ngăn

Số vòng tuần hoàn

Chỉ có 1 vòng tuần hoàn

Có 2 vòng tuần hoàn

Máu đi nuôi cơ thể

Đỏ thẫm

Máu pha hoặc máu đỏ tươi

Tốc độ của máu trong động mạch

Máu chảy với áp lực tế bào

Máu chảy với áp lực cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button