Lịch SửLớp 8

Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793? Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu hỏi in nghiêng trang 15 Lịch Sử 8 Bài 2

Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793.

Lời giải

Bạn đang xem: Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793? Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793 được diễn ra như sau:

– Sau khi phái Gi-rông-đanh lật đổ phái lập hiến và chế độ phong kiến vị xóa bỏ, họ đã bầu ra Quốc Hội mới để thiết lập nền cộng hòa.

– Đến ngày 21-01-1973, vua Lu-i XVI đã bị đem ra xử tử vì tội phản quốc.

– Năm 1793, quân đội Anh kết hợp với quân đội các nước phong kiến ở Châu Âu tiến hành tấn công nước Pháp. Trước tình hình đó, bọn phản động trong nước cũng cùng nhau nổi dậy theo. Tuy nhiên, phái Gi-rông-đanh lại thờ ơ với chiến sự, không lo chống giặc ngoại xâm và chống phần tử trong nước nội phản mà chỉ lo củng cố quyền lực của mình.

– Ngày 2-6-1793, quần chúng nhân dân đã đứng lên để lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Câu hỏi in nghiêng trang 15 Lịch Sử 8 Bài 2

Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Lời giải

– Dù phái Gi-rông-đanh đưa ra nhiều chính sách tiến bộ hơn trước nhưng cuộc sống của người dân chưa được cải thiện, một số đạo luật gây bất mãn cho công nhân.

– Năm 1793, quân đội Anh kết hợp với quân đội các nước phong kiến ở Châu Âu tiến hành tấn công nước Pháp. Trước tình hình đó, bọn phản động trong nước cũng cùng nhau nổi dậy theo. Tuy nhiên, phái Gi-rông-đanh lại thờ ơ với chiến sự, không lo chống giặc ngoại xâm và nội phản mà chỉ lo củng cố quyền lực của mình.

– Chính những lý do đó mà quần chúng nhân dân đã nổi dậy đấu tranh để lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button