Lịch SửLớp 8

Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan

Câu hỏi: Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan?

Trả lời:

Cách mạng Hà Lan:

Bạn đang xem: Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan

* Diễn biến:

– Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống lại chính quyền phong kiến Tây Ban Nha đã diễn ra, đỉnh cao là năm 1566.

– Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan đã thành lập “Các tỉnh liên hiệp” (sau là Cộng hòa Hà Lan).

– Năm 1648, chính quyền Tây Ban Nha công nhận nền độc lập của Hà Lan.

* Kết quả:

– Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

– Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu chi tiết về Cách mạng Hà Lan nhé

Hà Lan: Gồm lãnh thổ các nước Hà Lan, Bỉ, Lucxămbua và một số vùng đất này có tên gọi “Nêđéclan” (vùng đất thấp).

a) Bối cảnh cuộc cách mạng Hà Lan

– Từ đầu thế kỷ XVI Nêđéclan là một trong những vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu.

– Giai cấp tư sản Nêđéclan ra đời, thế lực kinh tế ngày càng lớn mạnh.

– Tình hình kinh tế: Đầu thế kỉ XVI, Nê-đec-lan là một trong những vùng kinh tế phát triển nhất châu Âu: Nhiều thành phố, hải cảng xuất hiện và trở thành trung tâm thương mại nổi tiếng như U-trếch, Am-xtec-dam,… Nhiều ngân hàng được hành lập có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.

– Tình hình xã hội: Cùng với sự phát triển công thương nghiệp, giai cấp tư sản Nê-dec-lan sớm hình thành, ngày càng có thế lực về kinh tế nhưng bị cản trở bởi ách thống trị của thực dân Tây Ba Nha.

b) Ý nghĩa – hạn chế cuộc cách mạng Hà Lan

* Ý nghĩa:

+ Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc

+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Hà Lan phát triển.

+ Mở ra thời đại mới – bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.

* Hạn chế: quan hệ sản xuất phong kiến còn tồn tại ở một số nơi, nhân dân không được hưởng quyền lợi về kinh tế, chính trị.

[CHUẨN NHẤT] Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan
Lược đồ Hà Lan năm 1609

c) Diễn biến chính của cách mạng Hà Lan

– Tháng 8-1566, nhân dân miền Bắc Nê-đéc-lan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.

– Tháng 8-1567, vương triều Tây Ban Nha đem quân sang Nê-đéc-lan đàn áp dã man những người khởi nghĩa.

– Tháng 4-1572, quân khởi nghĩa làm chủ các tỉnh phía Bắc.

– Tháng 1-1579, hội nghị U-trếch tuyên bố thống nhất tiền tệ, đo lường và tổ chức quân sự, chính sách đối ngoại.

– Năm 1581, các tỉnh miền bắc được thống nhất thành một nước cộng hòa với tên gọi “Các tỉnh liên Hiệp” hay Hà Lan.

– Năm 1609, Hiệp định đình chiến được giữa Tây Ban Nha và Hà Lan được ký kết, nhưng đến năm 1648, nền độc lập của Hà Lan mới chính thức được công nhận.

d) Tính chất và ý nghĩa của cách mạng Hà Lan

– Tính chất: 

+ Cách mạng Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là cuộc cách mạng tư sản, bởi vì nó vừa chống bọn xâm lược Tây Ban Nha vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Ý nghĩa:

+ Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+ Mở ra thời đại mới, thời đại bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button