Lịch SửLớp 8

Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ 18

Câu hỏi: trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ 18?

Trả lời: 

* Đối với nước Pháp:

Bạn đang xem: Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ 18

– Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến.

– Mở đường cho sự phát triển của TBCN.

– Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành.

* Đối với thế giới:

– Chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu

– Ảnh hưởng của làn sóng TBCN đến khắp châu Âu.

* Hạn chế:

– Chưa đáp ứng được đầy dù quyền lợi cho nhân dân.

– Không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu nội dung về Cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ 18 dưới đây

[CHUẨN NHẤT] Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ 18

I. Nước Pháp trước cách mạng.

1. Tình hình kinh tế

– Nông nghiệp rất lạc hậu do sự bóc lột của phong kiến địa chủ.

– Công thương nghiệp phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm.

2. Tình hình chính trị – xã hội.

– Là nước quân chủ chuyên chế. Vua nắm mọi quyền hành

 – Xã hội phong kiến được phân chia thành 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tốc, đẳng cấp 3. Trong đó: giai cấp thppngs trị gồm tăng lữ, quý tộc. Đẳng cấp 3 gồm nhiều giai cấp.

3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

– Trào lưu triết học ánh sáng ra đời, chống lại tư tưởng của chế độ phong kiến.

– Tiêu biểu là: Môngtexkio, Vônte, Rútxô…

II. Cách mạng bùng nổ

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyến chế

– Nhà nước nợ nhiều, không có khả năng trả nổi. Phải thu nhiều thứ thuế, công thương nghiệp đình đốn, công nhân và thợ thủ công thất nghiệp.

– Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra khắp mọi nơi.

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng

– 05/05/1789, hội nghị ba đẳng cấp được tổ chức. Đẳng cấp thứ ba phản đối chủ trương tăng thuế của nhà vua.

– 17/06/1789, đại biểu đẳng cấp thứ ba tự họp thành Hội đồng dân tộc và tuyên bố là Quốc hội lập hiến có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính. Vua và quân đội đã lựa chọn quân đội để uy hiếp.

– Quần chúng nhân dân đã dùng vũ trang chống lại nhà vua, binh lính cũng nghiêng về phía nhân dân.

– 14/07/1789, nhân dân tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xtin.

=> Mở đầu cho thắng lợi kháng chiến là thắng lợi của cách mạng Pháp.

III. Sự phát triển của cách mạng

1. Chế độ quân chủ lập hiến ( từ ngày 14/7/1789 đến ngày 10/8/1792).

– Sau 14/7/1789 phái lập hiến nắm quyền.

– 8/1789 quốc hội thông qua tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền.

– Tháng 9/1791 thông qua hiến pháp mới, xác lập nền quân chủ lập hiến.

– Tháng 4/1792 liên minh phong kiến Áo – Phổ tấn công Pháp.

– Ngày 11/7/1792 quốc hội tuyên bố tổ quốc lâm nguy.

– Ngày 10/8/1792 lật đổ phái lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến.

 2. Bước đầu của nền cộng hòa (từ ngày 21/9/1792 đến ngày 2/6/1793)

– 9/1792 quốc hội mới khai mạc -> Cộng hòa 1.

– Chính quyền chuyển về tay tư sản công thương ( phái Gi – rông – đanh).

– 20/9/1792 thắng quân Áo – Phổ trận Van – mi.

– 21/1/1793 Louis bị kết án tử hình.

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia – cô – bạn ( từ ngày 2/6/1793 đến ngày 27/7/1794)

– Đứng đầu là Rô – be – spie, thực hiện những biện pháp:

– Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng.

– Tịch thu ruộng đất của quý tộc bán cho nông dâm, trưng thu lúa mì, quy định giá tối đa, lương tối đa.

– Lệnh tổng động viên, liên minh chống Pháp bị đẩy lùi ngày 26/6/1794.

=> Đem lại quyền lợi cơ bản cho nhân dân, phát huy sức mạnh quần chúng trong việc chống ngoại xâm và tội phạm.

Kết quả:

– Phái  Gia – cô – banh dập tắt cuộc nổi loạn, thắng giặc ngoài.

– Nội bộ phái Gia – cô – banh chia rẽ, suy yếu.

– 27/7/1794, tư sản phản cách mạng đảo hính, chém đầu Rô – be – spie.

4. Ý nghĩa CMTS Pháp cuối thế kỉ XVIII

– Cuộc cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình có ý nghĩa không chỉ đối với nước Pháp mà còn đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

– Ý nghĩa của cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii mang hai ý nghĩa lớn lao đó là đối với chính bản thân nước Pháp cũng như gây ảnh  hưởng đến thế giới

Đối với nội bộ nước Pháp

– Lật đổ chế độ phong kiến và những tàn dư của nó.

– Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân, bảo vệ quyền lợi công nhân

– Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng tư bản trong nước nước phát triển

Đối với thế giới

– Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản.

– Riêng đối với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn độc lập của Pháp trong tuyên ngôn độc lập của nước ta. Ngoài ra, cuộc cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii còn ảnh hưởng rất lớn đến con đường cứu nước trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà người trực tiếp ảnh hưởng là các sĩ phu như Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu,…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button