Lớp 7Vật Lý

Vật sáng là gì? Phân loại vật sáng và lấy ví dụ minh họa?

Câu hỏi: Vật sáng là gì? Phân loại vật sáng và lấy ví dụ minh họa?

Trả lời: 

Vật sáng là vật gồm cả nguồn sáng và có khả năng hắt lại ánh sáng từ vật chiếu vào nó

Bạn đang xem: Vật sáng là gì? Phân loại vật sáng và lấy ví dụ minh họa?

Dựa vào định nghĩa ta chia vật sáng làm hai loại:

+ Nguồn sáng. Ví dụ: Ngọn lửa, đèn điện đang sáng, Mặt trời

+ Vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Ví dụ: chiếc bút, mặt bàn, Mặt trăng….

Hãy cùng THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về vật sáng nhé!

1. Phân loại vật sáng

– Dựa vào định nghĩa ta chia vật sáng làm hai loại:

+ Nguồn sáng: Là những vật tự nó phát ra ánh sáng. 

+ Vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. 

2. Một số ví dụ về vật sáng

– Ví dụ về nguồn sáng: Ngọn lửa, đèn điện đang sáng, Mặt trời

– Ví dụ về vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó: Chiếc bút, mặt bàn, Mặt trăng,…

Vật sáng là gì? Phân loại vật sáng và lấy ví dụ minh họa? (ảnh 2)

3. Phương pháp giải bài tập

a. Điều kiện nhìn thấy vật

Để nhìn thấy được một vật cần phải có hai điều kiện:

– Phải có ánh sáng từ vật đó phát ra.

– Ánh sáng từ vật phát ra đó phải truyền được đến mắt ta.

b. Nhận biết, phân biệt nguồn sáng và vật sáng

* Nhận biết:

– Nguồn sáng:

Căn cứ vào nguồn gốc ta có thể xếp thành hai loại nguồn sáng:

+ Nguồn sáng tự nhiên: mặt trời, đom đóm, núi lửa đang hoạt động,…

+ Nguồn sáng nhân tạo: ngọn lửa bếp ga, que diêm đang cháy,…

– Vật sáng:

Ta có thể chia vật sáng thành hai loại:

+ Nguồn sáng

+ Vật hắt lại ánh sáng (những vật không tự phát ra ánh sáng nhưng hắt lại ánh sáng khi có ánh sáng chiếu vào nó).

* Phân biệt nguồn sáng và vật sáng:

– Giống nhau: cả nguồn sáng và vật sáng đều có ánh sáng từ nó phát ra.

– Khác nhau:

+ Nguồn sáng: là những vật tự nó phát ra ánh sáng.

+ Vật sáng: có thể là những vật không tự phát ra ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng khi được nguồn sáng khác chiếu vào.

4. Bài tập

Bài tập 1: Ta đã biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó, nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa màu đen để trên bàn. Vì sao?

Giải thích: Vì ta nhìn thấy các vật sáng ở xung quanh miếng bìa đen do đó mắt ta phân biệt được miếng bìa đen với các vật xung quanh

Bài tập 2: Ta nhìn thấy quyển sách màu đỏ vì: 

A. Bản thân quyển sách có màu đỏ

B. Quyển sách là một vật sáng

C. Quyển sách là một nguồn sáng

D. Có ánh sáng đỏ từ quyển sách tuyền đến mắt ta

Đáp án đúng: D. Có ánh sáng đỏ từ quyển sách tuyền đến mắt ta

Giải thích: Điều kiện để nhìn thấy quyển sách màu đỏ là:

– Phải có ánh sáng từ quyển sách phát ra

– Ánh sáng từ quyển sách phát ra phải truyền được đến mắt ta

Bài tập 3: Khi nào ta không nhìn thấy một vật?

A. Vật đó không tự phát ra ánh sáng

B. Ánh sáng từ vật đó không truyền đến mắt ta

C. Ánh sáng từ mắt không truyền đến vật

D. Vật đó là nguồn sáng

Đáp án đúng: B. Ánh sáng từ vật đó không truyền đến mắt ta

Giải thích: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta, vậy ánh sáng từ vật đó không truyền vào mắt ta thì ta không nhìn thấy vật

Bài tập 4: Hãy chỉ ra ý kiến đúng nhất:

A. Vật sáng là nguồn sáng

B. Vật sáng là những vật hắt lại ánh sáng

C. Vật sáng là nguồn sáng và những vật màu đen

D. Vật sáng là nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng

Đáp án đúng: D. Vật sáng là nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng

Giải thích: Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Bài tập 5: Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do:

A. Các vật không phát ra ánh sáng

B. Ánh sáng từ vật không di chuyển

C. Vì tủ là vật chắn sáng

D. Khi đóng kín, các vật không sáng

Đáp án đúng: C. Vì tủ là vật chắn sáng

Giải thích: Vì tủ là vật chắn sáng nên ánh sáng từ vật phát ra không tới được mắt ta

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Vật Lý lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button